12.09.2012

Aktywny Samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”,...

16.08.2012

Rozstrzygnięcie konkursu: powołanie zespołu monitorującego (...)

Rozstrzygnięcie konkursu dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7197/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7196/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. podnoszenia kompetencji zawod. kadry zaangażowanej w rehabilitację zawod. i społ. osób z zaburz. lub po kryzysach psych.

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7180/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7102/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. organizacji prowadzenia zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych

Na mocy Zarządzenia Nr 7104/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Na mocy Zarządzenia Nr 7125/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia...

05.07.2012

Rozstrzyg.konkursu dot. przeprowadz. kampanii informac. na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przecwidział. ich dyskryminacj

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7103/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. podnoszenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7105/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

04.06.2012

Zaproszenie do lektury elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON...