05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. organizacji prowadzenia zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych

Na mocy Zarządzenia Nr 7104/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Na mocy Zarządzenia Nr 7125/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2012 r. konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia...

05.07.2012

Rozstrzyg.konkursu dot. przeprowadz. kampanii informac. na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przecwidział. ich dyskryminacj

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7103/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. podnoszenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7105/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

04.06.2012

Zaproszenie do lektury elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON...

25.04.2012

Laureaci 13. edycji konkursu "Gdynia bez barier"

Medale 13. edycji konkursu „Gdynia bez barier" otrzymali: Morski Instytut Rybacki, Centrum Integracja w Gdyni...

13.04.2012

Ulotki leków dostępne dla niewidomych

800 706 848 - to bezpłatna infolinia "Ulotka Audio", udostępniająca treść ulotek farmaceutycznych w wersji...

08.09.2011

powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 3276/11/VI/P z dnia 6 września 2011 r.powołał na okres 4...

17.05.2011

XII konkurs "Gdynia bez barier" rozstrzygnięty

Medal Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia bez barier" otrzymali: Elżbieta Gurska, Fundacja Gdyński Most...

18.04.2011

Gdyńscy nauczyciele uczą "Jak żyć w przyjaźni?"

Rozstrzygnięto V edycję konkursu „Jak żyć w przyjaźni?" dla nauczycieli II klas gdyńskich szkół podstawowych. W...