Urząd Miasta Gdyni


Herb miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

tel. centrala  58 66 88 000
fax  58 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
adres skrytki ESP na ePUAP-ie w brzmieniu:
"Skrytka odbiorcza: /75ci82jswn/skrytka"

www.gdynia.pl

NIP Urzędu Miasta Gdyni 586-002-28-60
NIP Gminy Miasta Gdyni 586-231-23-26
REGON 000598486
Poniedziałek - Piątek:
Kancelaria Ogólna 7:00 - 17:00
Sala Obsługi Mieszkańców (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów)
7:00 - 18:00
Pozostałe Wydziały i Referaty 8:00 - 16:00

Sobota:
Sala Obsługi Mieszkańców  (dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów
meldunki) 8:00 - 14:00

Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego (w godz. 9.00 - 15.00). Stanowisko tłumacza znajduje się w hollu (stanowisko nr 2) siedziby UM przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Główna siedziba Urzędu Miasta: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382
sekretariat prezydenta Wojciecha Szczurka tel. 58 66 88 011
sekretariat wiceprezydenta Marka Stępy tel. 58 66 88 012
sekretariat wiceprezydent Katarzyny Gruszeckiej - Spychały tel. 58 66 88 013
sekretariat wiceprezydenta Michała Gucia tel. 58 66 88 014
sekretariat wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza tel. 58 66 88 015
sekretariat skarbnika miasta Krzysztofa Szałuckiego
tel. 58 66 88 016
sekretariat sekretarza miasta Jerzego Zająca tel. 58 66 88 017
przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska tel. 58 66 88 023
   
Biuro Ochrony tel. 58 66 88 131
Biuro Prezydenta tel. 58 66 88 385
Biuro Rady Miasta tel. 58 66 88 770
Centrum Aktywności Obywatelskiej tel. 58 66 88 777
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 58 66 88 790
Urząd Stanu Cywilnego tel. 58 66 88 110
Wydział Architektoniczno - Budowlany tel. 58 66 88 400
Wydział Budżetu tel. 58 66 88 288
Wydział Dochodów tel. 58 66 88 250
Wydział Inwestycji tel. 58 66 88 300
Wydział Informatyki tel. 58 66 88 370
Wydział Kadr i Szkoleń tel. 58 66 88 690
Wydział Księgowości Urzędu tel. 58 66 88 630
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  tel. 58 66 88 129
Wydział Organizacyjny tel. 58 66 88 600
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji tel. 58 66 88 148
Wydział Spraw Obywatelskich tel. 58 66 88 700
Wydział Strategii  tel: 58 66 88 350
   
Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą Urzędu Miasta:
  ul. 10 Lutego 24
81-364
Kancelaria Ogólna BIS tel. 58 66 82 001
Biuro Kontroli tel. 58 66 82 510
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 342
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów  tel. 58 66 88 200
Biuro Plastyka Miasta tel. 58 66 82 560
Referat Promocji i PR (Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji) tel. 58 66 82 539  
Samodzielne Stanowisko ds. BHP  tel. 58 62 23 699 
Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania  tel. 58 66 82 170 
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Programów Inwestycyjnych  tel. 58 66 88 395
Samodzielny Referat ds. Energetyki  tel. 58 66 82 350 
Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą tel. 58 66 88 208
Wydział Budynków tel. 58 66 82 300
Wydział Edukacji tel. 58 66 88 458
Wydział Nadzoru Właścicielskiego  tel. 58 66 82 135 
Wydział Polityki Gospodarczej  tel. 58 66 82 010 
Wydział Projektów Infrastrukturalnych tel. 58 66 88 436
Wydział Projektów Rozwojowych tel. 58 66 88 448
Wydział Kultury tel. 58 66 88 166
Wydział Spraw Społecznych tel. 58 66 88 558
Wydział Środowiska tel. 58 66 88 480
Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych  tel. 58 66 82 111
Wydział Zdrowia tel. 58 66 82 500
ul. 10 Lutego 33
81-364
Referat Egzekucji Administracyjnej (Wydział Dochodów) tel. 58 78 51 414
Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (Wydział Dochodów) tel. 58 77 23 551
Referat Gospodarki Odpadami (Wydział Środowiska)  tel. 58 77 23 501
Al. Marszałka Piłsudskiego 18
Samodzielny Referat Kontroli Finansowej  tel. 58 66 82 515
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego (Wydział Dochodów) tel. 58 66 88 260
  ul. Świętojańska 141
Biuro Audytu Wewnętrznego  tel. 58 66 22 834
Referat Służby Wojskowej (Wydział Spraw Obywatelskich)  tel. 58 66 24 810
   
  ul. 3 Maja 27-31
Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych tel. 58 66 13 541
   
  al. Zwycięstwa 291A
Biuro Ogrodnika Miasta tel. 58 620 72 86
   
  ul. Partyzantów 42
Wydział Administracyjny tel. 58 66 88 660
   
  ul. Władysława IV
10/12/14
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tel. 58 66 02 245
   
  ul. Zakręt do Oksywia 10
Straż Miejska tel. 58 66 34 960
   


Za publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni odpowiadają poszczególne wydziały i referaty Urzędu oraz jednostki organizacyjne. Koordynacja i nadzór redakcyjny: Dorota Nelke i Michał Kowalski z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji - Referatu Relacji z Mediami (tel. 58 66 88 203, email: internet@gdynia.pl). Więcej informacji o redakcji BIP - kliknij tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2000
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2017 10:42 Korekta Michał Kowalski
07.04.2017 14:32 Korekta Michał Kowalski
03.04.2017 15:12 Korekta Michał Kowalski
03.04.2017 09:53 Korekta Michał Kowalski
31.03.2017 15:28 Korekta Michał Kowalski
31.03.2017 15:13 Korekta Michał Kowalski
31.03.2017 15:05 Korekta Michał Kowalski
31.03.2017 15:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
29.03.2017 09:13 Korekta Dorota Nelke
27.03.2017 12:49 Korekta Michał Kowalski
27.03.2017 12:48 Korekta Michał Kowalski
27.03.2017 12:46 Korekta Michał Kowalski
27.03.2017 12:45 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 09:51 Korekta Dorota Nelke
21.03.2017 11:21 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 09:23 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 09:19 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 13:02 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 10:10 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 10:09 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 10:08 Dodanie informacji Michał Kowalski
13.03.2017 09:25 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:14 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:14 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
07.03.2017 13:12 Korekta Dorota Nelke
07.03.2017 11:27 Korekta Dorota Nelke
07.03.2017 11:26 Korekta Dorota Nelke
07.03.2017 10:42 Aktualizacja treści Dorota Nelke
05.03.2017 09:44 Korekta Dorota Nelke
05.03.2017 09:43 Korekta Dorota Nelke
05.03.2017 09:23 Korekta Dorota Nelke
05.03.2017 09:16 Korekta Dorota Nelke
05.03.2017 09:09 Korekta Dorota Nelke
05.03.2017 09:05 Korekta Dorota Nelke
04.03.2017 18:20 Korekta Dorota Nelke
04.03.2017 18:03 Korekta Dorota Nelke
27.02.2017 08:33 Korekta Dorota Nelke
13.02.2017 12:58 Korekta Dorota Nelke
27.01.2017 14:49 Korekta Michał Kowalski
03.10.2016 14:45 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.07.2016 10:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.07.2016 08:23 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.03.2016 18:33 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.02.2016 08:59 Korekta Michał Kowalski
29.01.2016 12:18 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.01.2016 12:46 Korekta Michał Kowalski
11.01.2016 09:28 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.12.2015 13:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.11.2015 13:45 Korekta Michał Kowalski
09.10.2015 12:35 Korekta Michał Kowalski
07.10.2015 14:05 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.07.2015 09:55 Korekta Michał Kowalski
01.07.2015 09:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.06.2015 09:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.06.2015 13:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.06.2015 13:14 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.03.2015 11:54 Korekta Michał Kowalski
03.03.2015 13:41 Korekta Michał Kowalski
02.03.2015 10:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.01.2015 09:13 Korekta Michał Kowalski
12.01.2015 11:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.01.2015 10:55 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 16:03 Korekta Michał Kowalski
15.12.2014 15:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 15:08 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 15:05 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 13:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 13:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.12.2014 13:01 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.12.2014 15:17 Korekta Michał Kowalski
11.12.2014 15:11 Korekta Michał Kowalski
11.12.2014 15:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.12.2014 15:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.09.2014 12:59 Korekta Dorota Nelke
02.09.2014 12:14 Korekta Dorota Nelke
07.03.2014 15:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.03.2014 11:20 Korekta Michał Kowalski
04.03.2014 11:19 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.09.2013 14:45 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.06.2013 14:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.06.2013 13:49 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.02.2013 11:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.09.2012 14:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.08.2012 11:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.06.2012 13:50 Korekta Dorota Nelke
11.04.2012 09:38 Korekta Michał Kowalski
06.04.2012 12:46 Korekta Michał Kowalski
06.04.2012 12:44 Korekta Michał Kowalski
06.04.2012 12:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.04.2012 12:09 Korekta Michał Kowalski
06.04.2012 12:08 Korekta Michał Kowalski
06.04.2012 12:07 Korekta Michał Kowalski
28.02.2012 15:44 Korekta Dorota Nelke
02.12.2011 14:06 Korekta Dorota Nelke
02.12.2011 12:23 Korekta Michał Kowalski
18.11.2011 09:38 Korekta Michał Kowalski
08.11.2011 10:20 Korekta Michał Kowalski
08.11.2011 10:04 Korekta Michał Kowalski
07.11.2011 08:12 Korekta Michał Kowalski
04.11.2011 16:03 Korekta Michał Kowalski
04.11.2011 16:01 Korekta Michał Kowalski
05.08.2011 09:52 Aktualizacja treści Dorota Nelke
27.07.2011 13:59 Aktualizacja treści Dorota Nelke
17.05.2011 13:27 Korekta Dorota Nelke
17.05.2011 13:26 Korekta Dorota Nelke
17.05.2011 11:59 Korekta Dorota Nelke
17.05.2011 11:58 Korekta Dorota Nelke
15.03.2011 15:18 Korekta Dorota Nelke
08.12.2010 15:02 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
08.12.2010 15:01 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
08.12.2010 14:54 Aktualizacja treści Łukasz _Kierznikiewicz
06.12.2010 14:21 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
28.10.2010 13:29 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz