14.05.2014

Rozstrzygnięcie XV edycji konkursu „Gdynia bez barier"

Przełamują stereotypy w myśleniu o niepełnosprawności, tworzą udogodnienia, likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne...

16.03.2014

Złóż wniosek do programu PFRON "Aktywny samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni rozpoczął 17 marca 2014 r. przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w...

15.01.2014

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym miejscu

Informujemy, iż z dniem 17 stycznia 2014 r. Referat ds. Osób Niepełnosprawnych zostaje przeniesiony do pokoju 205, II piętro...

29.05.2013

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu "Jak żyć w przyjaźni?"

28 maja 2013 r. w Gdyni odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród w VII edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?"....

21.05.2013

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu „Gdynia bez barier”

20 maja  w Teatrze Muzycznym odbyła się gala 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier". Medale „Gdynia bez...

12.09.2012

Aktywny Samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”,...

16.08.2012

Rozstrzygnięcie konkursu: powołanie zespołu monitorującego (...)

Rozstrzygnięcie konkursu dot. powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7197/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7196/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

12.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. podnoszenia kompetencji zawod. kadry zaangażowanej w rehabilitację zawod. i społ. osób z zaburz. lub po kryzysach psych.

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7180/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...

05.07.2012

Rozstrzygnięcie konkursu dot. organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7102/12/VI/P z dnia 3 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania...