W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Sesje

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta

Opis alternatywny uzytkownicy/m.anuszek@gdynia.pl/MRM/logo.jpg
Najbliższa Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni planowana jest na 14. czerwca 2017 godz. 17:30 sala 105 UM

Porządek obrad
VII sesji Młodzieżowej Rady Miasta
14. czerwca 2017 roku, godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105
 
 
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku.
3. Sprawozdania:
a)  podsumowanie projektu „Młodzi z Pomysłem”
b)  z wyjazdu na „Akademię Młodych Liderów”
c)  z konferencji pt. „Funkcjonowanie Rad Młodzieżowych”
4. Głosowanie nad projektem zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
5. Informacje
6. Wolne wnioski
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji
8. Pożegnanie gości i zakończenie obradPorządek obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta
25. maja 2017 roku, godz. 17.30, Urząd Miasta Gdyni, sala 105 
1.  Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Wystąpienia gości:
    a)  Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy
    b)  Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka
4.  Sprawozdania:
    a) z projektu „Młodzi z Pomysłem”
    b) z konferencji pt. „Czy reforma edukacji jest dobra?”
    c) z wyjazdu na „Akademię Młodych Liderów”
    d) z konferencji pt. „Funkcjonowanie Rad Młodzieżowych”
    e) ze spotkania pt. „Młodzi mają głos”
    f) ze spotkania projektowego dotyczącego zmian w Statucie i wprowadzeniu Regulaminu

5. Głosowanie nad poprawkami w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
6. Informacje
7. Wolne wnioski
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji
9. Pożegnanie gości i zakończenie obrad
 
Porządek obrad V sesji Młodzieżowej Rady Miasta
5. kwietnia 2017, godz. 17:30 sala 105.
 

Część pierwsza:
1.  Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Część druga:
5.  Ślubowanie  radnego.
6.  Sprawozdanie z postępu projektów.
7.  Sprawozdanie z wyjazdu reprezentantów na pięciolecie MRM Kościerzyny.
8.  Propozycje zmian do statutu
9.  Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.


Porządek obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta
1 marca 2017 roku, godz. 17.00, Urząd Miasta Gdyni, sala 105

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Część druga:
5. Sprawozdanie z postępu projektów.
6. Przypomnienie zasad Młodzieżowej Rady Miasta.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


Porządek obrad -  III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
4 stycznia 2017 roku,  godz. 16.30, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni
 
Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu I i II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Część druga:
1. Przemówienie Pani Kurator Oświaty
2. Dyskusja i głosowanie nad opinią w sprawie zmian w sieci szkół w Gdyni w związku z wprowadzeniem nowego Prawa Oświatowego.
3. Wybór przedstawicieli do profilaktyki uazleżnień
4. Informacje:
4.1. sprawozdanie z działalności grup projektowych:
a) projekt „Młodzież z pomysłem”
b) projekt „Zrób coś sensownego”
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
6. Zakończenie obrad.Porządek obrad -  II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
6 grudnia 2016 roku,  godz. 17.00, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni

Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Ślubowanie niezaprzysiężonych radnych.
3. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
Część druga:
7. Projekty uchwał w sprawach:
7.1 przyjęcia oficjalnego logo dla organu Młodzieżowej Rady Miasta i  indywidualnej stopki do korespondencji elektronicznej,
7.2 przyjęcia adresu email na domenie gdynia.pl
7.3 powołania grupy medialnej,
7.4 powołania przedstawicieli do organizacji młodzieżowych,
7.5 prezentacji osobowości Młodzieżowych Radnych Miasta Gdyni przestrzeni publicznej.
8.   Informacje:
8.1 sprawa przeprowadzenia szkoleń dla Radnych MRM.
8.2 relacja prezydium z wyjazdu do Elbląga z warsztatów pt. Partycypacja Młodych..."
9.   Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
11. Zakończenie obrad.Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

14 listopada 2016 r. godz. 16.30, s. 105 UM
 
Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3. Ślubowanie.
4. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
Część druga:
1. Prezentacja koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
6. Zakończenie obrad.