Od 25 lipca duże zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni - szczegóły Od 25 lipca duże zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni - szczegóły
Numer bieżący

500-lecie Reformacji

16 lipca o godz. 10.00 w kościele Zielonoświątkowym (ul. Zamenhofa 13A) odbędzie się połączony z nabożeństwem wykład nawiązujący do 500-lecia Reformacji.
Wykład otwarty dla mieszkańców.