Nawigator uczniowski

Teatr Gdynia Główna

Teatr Gdynia Główna to nowo powstałe miejsce rozwoju twórczego mieszczące się w podziemiach Dworca Głównego PKP. Jest to interdyscyplinarny przystanek artystyczny, na który składają się: Teatr Gdynia Główna, Pęd Sztuki. Galeria, Poczekalnia Idei. Realizują one trzy główne nurty naszej działalności: artystyczną - kreację teatralną oraz organizację wydarzeń artystycznych, edukacyjno-animacyjną - projekty upowszechniające sztukę teatru oraz przygotowujące nowych odbiorców tej dziedziny oraz społeczną - działania wspierające kompetencje organizacji kulturalnych, artystów indywidualnych i nieformalnych grup twórczych w pozyskiwaniu środków finansowych, a także integrujących gdyńskie środowisko twórcze. W przestrzeni wystawienniczej Pęd Sztuki. Galeria prezentować będzie wystawy gdyńskich, i nie tylko, artystów (fotografia, rzeźba, malarstwo, sztuki wizualne, scenografia, kostium, plakat teatralny).

TGG prowadzi projekt teatralny Teatr Zajechał w Gdyni, który odbywa się w Gdyni od 2011 roku. Jego realizacja to prezentowanie sztuk teatralnych  w miejscach 'nieteatralnych'. Ideą projektu jest swoiste "odwrócenie wektora", czyli dotarcie z propozycjami teatralnymi do widza. Zamiast wyprawy z oddalonej dzielnicy do centrum, potencjalny odbiorca może wybrać się do najbliższej placówki kultury: świetlicy, filii bibliotecznej, klubu kultury, gdzie bez wysiłku finansowego (wstęp jest wolny) ani organizacyjnego może czuć się pełnoprawnym odbiorcą współczesnej kultury ambitnej i wysokiej. Cały czas grane są spektakle w różnych dzielnicach miasta.

Stacja Bajek to spotkania teatralne dla najmłodszych widzów, pełniące, oprócz funkcji edukacyjno-kulturalnej, rolę aktywatora kreatywności i wyobraźni dziecięcej. Lekcje Teatralne to z kolei projekt skierowany do publiczności gimnazjalnej  i licealnej będący spotkaniem z teatrem i dobrą literaturą. TGG chce wykształcić umiejętności społeczne i intelektualne młodzieży, a ich nadrzędnym celem jest pomoc nauczycielom w krzewieniu artystycznej wrażliwości młodych ludzi i zachęceniu ich do uczestniczenia we wszelkiej działalności kulturalnej.

Ambicją Teatru jest ciągły i stały rozwój we współpracy z miastem, środowiskami twórczymi i odbiorcami. Teatr ma na celu łączyć, a nie dzielić. Chcą, aby Teatr Gdynia Główna był tętniącym życiem miejscem spotkań, służącym mieszkańcom i przyczyniającym się do wzrostu świadomości oraz wrażliwości kulturalnej.


TGG logo