Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje ekologiczne dla mieszkańców

Opis alternatywny 2017/pieniądze_dyżur doradcy podatkowego_z pixabay.jpg

Program dotacji ekologicznych skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych (w tym spółdzielni mieszkaniowych) oraz przedsiębiorców, którzy po 21 grudnia 2010 r. na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni, zrealizowali następujące inwestycje:

  • demontaż i likwidacja elementów obiektów budowlanych zawierających azbest lub likwidacja odpadów zawierających azbest zdemontowanych z obiektów budowlanych i zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • likwidacja zbiornika bezodpływowego i wykonanie legalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Dotacja jest przyznawana w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem a Gminą Miasta Gdyni.


DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca, przyznanie dotacji następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy de minimis, przy czym w skali roku dla przedsiębiorców przeznacza się nie więcej niż 10% wszystkich środków przeznaczonych na udzielanie dotacji.


*    *    *

Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych