Aktualności

Ochrona ptaków podczas termomodernizacji budynków

Opis alternatywny uzytkownicy/m.lazarska@gdynia.pl/BIP/aktualności/ptaki termoizolacja.jpg

Prace związane z termomodernizacją budynków wykonywane są w okresie wiosenno-letnim, a więc pełni okresu lęgowego ptaków. W trakcie prac termomodernizacyjnych zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do stropodachów zamykane są kratkami.

Przypominamy, że wszelkie prace ograniczające dostęp ptaków objętych ochroną gatunkową do miejsc ich regularnego przebywania i rozrodu należy traktować jako niszczenie ich siedlisk. Niszczenie miejsc przebywania i rozrodu ptaków objętych ochroną jest zakazane i może skutkować odpowiedzialnością karną.W celu uniknięcia problemów i sprawnego przeprowadzenia remontu elewacji należy stosować się do poniższych zaleceń:

• nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu zajętych przez ptaki gniazd znajdujących się w budynkach w okresie lęgowym, czyli od początku marca do końca sierpnia; dotyczy to nie tylko jerzyków, lecz także innych chronionych prawem gatunków (np. wróbla, kawki, jaskółki oknówki i gołębia miejskiego); niszczenie gniazd tych gatunków, jak również płoszenie ptaków, zagrożone jest karą grzywny lub aresztu (art. 127 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);
• nie należy zabezpieczać otworów i szczelin w sezonie lęgowym, które są jedyną drogą do gniazd,
• w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy korzystnym rozwiązaniem jest zamknięcie otworów i szczelin w okresie poprzedzającym kolejny sezon lęgowy i otworzenie ich dopiero po wykonaniu prac dociepleniowych; przeprowadzenie takich działań uniemożliwia wprawdzie ptakom zajmowanie otworów i szczelin w stropodachach w danym sezonie lęgowym, ale nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz zagładę jaj i piskląt podczas prowadzonych prac remontowych;
• przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie gnieżdżą się tam ptaki, najlepiej zrobić to już w sezonie lęgowym na rok przed planowanymi pracami;
• przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień jerzyka podczas prac budowlanych;  w sytuacji, gdy zniszczenie schronień jerzyka i innych ptaków podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, telefon: 58 68 36 800), o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowe;
• w elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się jerzyków można wyciąć otwór o wymiarach 6,5 x 3,5 cm - nie zmieni to ogólnego wyglądu elewacji, za to pozwoli ptakom swobodnie przystępować do lęgów.
Przydatne linki:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
fot. źródło