Aktualności

„Łowcy smogu” - konkurs dla gimnazjalistów!

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/uwaga1.jpg
          


Partnerzy Projektu „Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne” – Gmina Miasta Gdyni i Bolonia zapraszają wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie ekologicznym „ Łowcy smogu”.

Program „Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne” (ang. Science and Global Education beyond the Barriers od Learning Difficulties) jest realizowany w ramach programu Erasmus +.

W konkursie należy stworzyć grę planszową, nawiązującą do problematyki zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie. Gra może promować rozwiązania poprawiające jakość powietrza oraz sprzyjające zdrowemu życiu w mieście.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody: laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają tablety. 

Kryteria uczestnictwa w konkursie:

Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej czyli tytuł, instrukcję gry, rekwizyty – planszę, karty, pionki do gry, itp.

Technika wykonania pracy – do wyboru:
Wariant pierwszy - tekturowa makieta, wraz z rekwizytami, kartami, pionkami i instrukcją,
Wariant drugi – rysunek planszy gry wraz z rysunkami rekwizytów/pionków oraz legendą/instrukcją.

Tematyka gry powinna się odnosić do problematyki zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie. Gra może zachęcać do pokazania swojej wizji zmian i promować rozwiązania poprawiające jakość powietrza oraz sprzyjające zdrowemu życiu w mieście. Istotne będzie więc wykorzystanie wiedzy o samym smogu oraz kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Gra może być tworzona indywidualnie bądź w grupach 3-5 osobowych. Każda osoba bądź grupa może zgłosić tylko jedną pracę. Ocenie podlegać będzie pomysł, staranność wykonania i estetyka pracy.
Praca powinna zawierać: komplet danych nt. autora/autorów, tj. imię, nazwisko, numer szkoły wraz z adresem mailowym i nr telefonu.

Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prace należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 14:00:

Adres:

Wydział Edukacji - Referat Projektów Edukacyjnych, Pokój 101 B, I piętro
ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
Wydział Edukacji - Referat Projektów Edukacyjnych
tel. 58 761 77 08
a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl