Aktualności

Kierunki edukacji. Podstawowe cele MEN na przyszły rok szkolny

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/Books-That-Will-Blow-You-Away.jpg

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej czy wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół – to niektóre podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 zaprezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez resort edukacji, w nowym roku szkolnym jednym z głównych celów będzie wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Resort chce również podnieść jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz zadbać o bezpieczeństwo w internecie.

Przyjęty dokument zakłada wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

MEN zakłada także wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Szczegóły w załączniku.