Aktualności

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/kontener.jpg


Uwaga! W ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni- budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" od września 2017 uruchomione zostaną bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.
Gdzie szukać informacji:
1. Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, w zawodzie: technik spedytor.
Kontakt: 81-216 Gdynia, ul. Morska 186; tel./fax: +48 58 624 81 36,e-mail: sekretariat@zsetgdynia.pl
www.zsetgdynia.pl
2. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, w zawodzie: technik chłodnictwa i klimatyzacji.
Kontakt: ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia, tel.: 58 600 61 23, 58 620 85 15, e-mail: zschie@zschie.pl
www.zschie.pl
3. Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych, w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych .
Kontakt: ul. Morska 77 81-222 Gdynia, tel. 58-620 12 89
www.zshg.pl
4. Zespół Szkól Administracyjno-Ekonomicznych, w zawodzie: technik ekonomista.
Kontakt: Orłowska 57 81-542 Gdynia, tel/fax: 58 624 82 86, 58 624 84 33, e-mail: saegdynia@poczta.onet.pl www.zsae.gdynia.pl