Aktualności

Dowiedz się, jak może wyglądać rewitalizacja Oksywia

Prezentacja wstępnych pomysłów na rewitalizację Oksywia już w najbliższą środę, 22 czerwca. Rozwiązania, które zostaną zaproponowane, są efektem analizy sygnałów zgłoszonych przez mieszkańców podczas spotkań na Oksywiu Dolnym i Górnym.

W ostatnich tygodniach dwa razy spotykaliśmy się z mieszkańcami Oksywia. Najpierw do Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni" zaprosiliśmy mieszkańców z okolicy Dickmana i Miegonia; później, do Placówki Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy" oksywian z okolic ul. Żeglarzy, Śmidowicza i Arciszewskich. W obu przypadkach cel był ten sam - rozmowa o najpilniejszy potrzebach dzielnicy, które mogłyby zostać zaspokojone w ramach procesu rewitalizacji.

Zarówno mieszkańcy Oksywia Dolnego, jak i Górnego zwracali uwagę na konieczność przeprowadzenia inwestycji - zagospodarowania terenu w sąsiedztwie baraków przy ul. Dickmana czy poprawienia warunków życia lokatorów z ul. Arciszewskich, ale także zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. Mówili też o potrzebie zorganizowania w dzielnicy cyklu zajęć (np. sportowych) oraz wyznaczenia na Oksywiu przestrzeni, w której mogłyby się odbywać imprezy plenerowe.

Uczestnicy dyskusji proszeni też byli o wskazanie dobrych stron życia na Oksywiu. Chodzi bowiem o to, by w ramach procesu rewitalizacji zachować to, co dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru jest ważne.
Wszystkie zgłoszone przez oksywian sygnały zostały dokładnie przeanalizowane pod kątem ewentualnej realizacji w ramach procesu rewitalizacji. Efekty tej analizy zaprezentowane zostaną już w najbliższą środę - 22 czerwca, podczas otwartego dla mieszkańców spotkania w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8 (stołówka). Początek o godz. 17.

Zapraszamy!

Spotkanie Oksywie