Aktualności

„Transport bez Barier”

Opis alternatywny uzytkownicy/m.bieganska@gdynia.pl/NewFolder/transport.JPG
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Transport bez Barier”, realizuje przejazdy w systemie
„Od drzwi do drzwi" dla osób niepełnosprawnych mającym
trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się
na elektrycznych wózkach inwalidzkich.

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są
osoby z oznaczonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności mające
trudność w poruszaniu się niezależnie od
przyczyny, zameldowane w Gdyni - na podstawie
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Opłata za jednorazową pomoc i przejazd w
granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie
od odległości wynosi 12 zł.
Opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana,
opłata za postój na życzenie osoby
niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą godzinę.

Rezygnacja z zamówionego kursu po
podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł.

Przewozy zamawiane są pod numerem
58 622 08 08 .
W dni powszednie w godzinach
od 7:00 do 22:00, a niedzielę i święta w
godzinach od 18.00 do 22.00