Aktualności

KONFERENCJA „PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA WSZYSTKIM – TWORZENIE MODELU SAMORZĄDOWEGO”

Opis alternatywny uzytkownicy/m.bieganska@gdynia.pl/NewFolder/18839201_1521510907868796_5822665123055663873_n.jpg

Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim

 to zadnie, które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim mieście zamieszkać, gdzie realizowane są jego potrzeby? Szczególnie ważne jest to dla osób, które nie mogą realizować swoich celów z powodu swojej niepełnosprawności lub wieku. Zadanie jakim jest zbudowanie miasta przyjaznego wszystkim nie jest łatwe, gdyż wymaga ono pogodzenia wiele aspektów: uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, możliwości ekonomicznych, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Na konferencji przedstawiono model budowania miasta przyjaznego wszystkim, realizowanego od lat w Gdyni, który opiera się na trzech filarach: budowaniu świadomości  społecznej i podmiotowości jego mieszkańców, stworzeniu ram prawnych dla realizacji celu oraz na wprowadzeniu mechanizmów pozwalających na zmiany w przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Podczas konferencji  poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania, jakie formy działalności samorządu lokalnego wpływają efektywnie na poprawę funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością? Jakie działania należy podjąć, by zapewnić równoprawny udział osób z niepełnosprawnością w lokalnej społeczności? Jakiego wsparcia oczekują samorządy ze strony administracji centralnej i jakie działania podejmuje administracja rządowa, aby stwarzać warunki do tworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim?

 Szczególnym gościem konferencji był David Capozzi, dyrektor wykonawczy the United States Access Board. Jest to niezależna agencja rządową, która działa na rzecz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wyznaczanie standardów i wytycznych dotyczących dostępności.Zapoznalismy się z działaniami realizowanymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie od początku lat 90-tych funkcjonuje the Americans with Disabilities Act.
Swoje działania w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznych przedstawili przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ważnym głosem w zakresie poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej była dyskusja zainicjowana przez niezależnych ekspertów z Grupy ON Inlusion 14-20 i aktywistów miejskich.

Zaprezentowane zostały również działania w projekcie „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa”, zrealizowanego w ramach konkursu Alumni Engagement Innovation Fund organizowanego przez Departament Stanu USA. Przedstawione były projekty studenckie zrealizowane w ramach IV edycji warsztatów projektowych na mieszkanie dla seniora i osoby z niepełnosprawnością „Projektowanie Uniwersalne – Jak żyć razem, nie obok siebie” oraz prace zrealizowane w ramach konkursu na pierwszy woonerf w Gdyni.

KONFERENCJA -PROGRAM

 „PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA WSZYSTKIM - MODEL SAMORZĄDOWY”

 
TERMIN: 30 maja 2017 r.
MIEJSCE: Marriott Gdynia Waterfront, ul. Jerzego Waszyngtona 19,         sala Paryż, www.courtyardgdynia.pl
ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Gdyni, Politechnika Gdańska, Fundacja Elektrownia Inspiracji

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
PROGRAM:
 
9.00 – 9.10 Powitanie uczestników
Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
 
Marek Wysocki
Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej
„Odpowiedzialność za przestrzeń – działania na szczeblu lokalnym i centralnym” Przedstawienie celów konferencji i możliwych zmian prawnych w kierunku tworzenia przestrzeni zgodnej z założeniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, 20 min.

9.30 -10.50 SESJA I
Działania edukacyjne zwiększające świadomość odpowiedzialności za przestrzeń. Dobre praktyki do zastosowania w działaniach samorządów.
Moderowanie: Anna Rutz (Fundacja Elektrownia Inspiracji) i Marek Wysocki (Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej)
Wojciech Szczurek- Prezydent Miasta Gdyni
Scott Whitmore z-ca Attaché ds. Kulturalnych Ambasady i Konsulatu USA w Polsce

Wręczenie nagród wyróżnionym zespołom uczniowskim i studenckim w konkursie „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa”, zrealizowanego w ramach konkursu Alumni Engagement Innovation Fund, 30 min.
Studenci architektury
„Prezentacje trzech zwycięskich koncepcji w projekcie „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa” jako dobrych praktyk kształtowania zmian w przestrzeni publicznej”,30 min.
Karolina Grodzka     Międzywydziałowe Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej        „Projektowanie Uniwersalne”
„Prezentacja idei i wyników działań zrealizowanych w ramach IV edycji warsztatów projektowych na mieszkanie dla seniora i osoby z niepełnosprawnością „Projektowanie Uniwersalne – Jak żyć razem, nie obok siebie”, 10 min.
Magdalena Erecińska -Piesiewicz, Łukasz Piesiewicz,
Stowarzyszenie Miasto Wspólne
„Budowanie przestrzeni przyjaznej wszystkim w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Przykład konkursu na woonerf w Gdyni”, 10 min.

10.50 – 11.10
Przerwa kawowa
 
11.10 – 13.30 SESJA II
Budowanie modelu samorządowego w oparciu o podstawy prawne i doświadczenia
Moderowanie: Beata Wachowiak -Zwara (UM Gdynia Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych)
Beata Wachowiak -Zwara- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych „Miasto Dostępne – działania samorządu gdyńskiego w budowaniu miasta przyjaznego wszystkim”, 5 min.

David Capozzi- Dyrektor Wykonawczy US Access Board, Waszyngton
„Znaczenie działań standaryzacyjnych i antydyskryminacyjnych
w oparciu o doświadczenia amerykańskie”, 35 min.

Renata Stelmach -Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Gdyni
„Wdrażanie idei miasta przyjaznego wszystkim w praktyce samorządu”, 20 min.

Dorota Habich -Z-ca Prezesa Zarządu ds. Programowych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Uniwersalne projektowanie drogą do miasta bez barier”, 25 min.

Paweł Chorąży- Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Departament EFS
„Fundusze unijne bez barier - doświadczenia i działania Ministerstwa Rozwoju”, 25 min.
Beata Wachowiak -Zwara- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Podsumowanie panelu, 5 min.

13.30 – 14.15
Przerwa obiadowa
 
14.15 – 15.00 SESJA III
Panel dyskusyjny: oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnościami w budowaniu przestrzeni przyjaznej wszystkim. Działania i cele do zrealizowania na poziomie samorządowym.
Moderatorzy: Monika Zima-Parjaszewska (Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną) i Marek Wysocki (Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej)
Marta Czachor- Aktywistka miejska z Jastarni,
Paweł Kubicki- Szkoła Główna Handlowa, ekspert ON-Inclusion 14-20,
Aleksander Waszkielewicz- Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,
ekspert ON- Inclusion 14-20,
Jacek Zadrożny- ekspert ON-Inclusion 14-20,
Adam Zawisny- Prezes Stowarzyszenia Kolomotywa, ekspert ON-Inclusion 14-20,

14.30 – 15.00
Dyskusja
 
15.00 – 15.15
Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
 
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja
  • konferencja