W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
2016

2016

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 27130


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji10331
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu6852
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7758

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt3546
Interwencje dotyczące śmieci71

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych874
Prelekcje, pogadanki201

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 14908
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 714Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)2708
Ilość nałożonych mandatów karnych2999
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego72