1277 (1077) 12-05-2017 - 18-05-2017

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Do 19 maja Laboratorium Innowacji Społecznych przyjmuje zgłoszenia od osób, które chciałyby doradzać prezydentowi w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim. Członkowie rady będą wypowiadać na temat tegorocznej edycji i proponować zmiany, które warto wprowadzić w przyszłości.
Kandydaci powinni wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98). Należy opisać swoje doświadczenia związane z konsultacjami społecznymi oraz wskazać tematy kluczowe. W przypadku przedstawicieli rad dzielnic do zgłoszenia należy również dołączyć rekomendację zarządu dzielnicy. Udział w pracach rady ma charakter społeczny.
Wypełnione formularze można składać do 19 maja: osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98)lub drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.