SZUKAJ:

WYBIERZ KATEGORIĘ

WYBRANE KATEGORIE: - wszystkie -

Kalendarz wydarzeń

Wszystko jest filozofią - Doktor Sebastian Duda

Wszystko jest filozofią

Wszystko jest filozofią

Kategoria: Miejsce wydarzenia: Początek: Koniec: Wstęp:
Wydarzenia inne - - - wydarzenie archiwalne - Wstęp wolny

Między wiarą a strachem, czyli „Reformacja - Rewolucja Lutra” to ostatni tegoroczny wykład w ramach cykl „Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane”. Gościem będzie doktor Sebastian Duda, teolog, filozof, historyk i eseista, wykładowca Studiów Gender w IBL PAN oraz w Warszawskim Studium Filozofii i Teologii.

Cykl „Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane” ma na celu prezentację dorobku polskich naukowców, a także, poprzez otwartą dyskusję, aktywizację osób, które na co dzień nie mają kontaktu z filozofią jako dyscypliną wiedzy. W ramach cyklu odbywają się  spotkania z polskimi filozofami i naukowcami, którzy aktualnie zajmują się pracą akademicką i popularyzacją wiedzy w innej formie (książki, czasopisma naukowe).
 
Druga część cyklu to otwarte dyskusje filozoficzne w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni. Inspirację stanowi sprawdzona formuła Sokrates Cafe, w której uczestnicy na początku wybierają temat dyskusji w drodze głosowania. Rozmowa jest moderowana, uczestnicy starają się  posługiwać zrozumiałym językiem, unikać specjalistycznego słownictwa i bezpośrednich odniesień do prac filozoficznych. Chodzi o filozofowanie zgodne z rozumem, „który jest najlepszym doradcą”, jak mawiał Sokrates na ateńskim rynku. Taka formuła daje unikalną szansę na aktywizację osób, które na co dzień być może nie mają kontaktu z filozofią jako dyscypliną wiedzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdyni.