SZUKAJ:

WYBIERZ KATEGORIĘ

WYBRANE KATEGORIE: - wszystkie -

Kalendarz wydarzeń

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - prewencja wypadkowa

Opis alternatywny 2017/pierwsza pomoc.jpg
Kategoria: Miejsce wydarzenia: Początek: Koniec: Wstęp:
Przedsiębiorczość Laboratorium Innowacji Społecznych - Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 wydarzenie archiwalne - Wstęp wolny

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na seminarium "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - prewencja powypadkowa". 

Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja: telefoniczna pod nr 58 727 39 11 lub e-mailowo: pracownia@lis.gdynia.pl.

Program
godz. 9:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

godz. 9:35 - 11:00 BLOK I
Prawo a osoby z niepełnosprawnością;
Orzeczenie o niepełnosprawności - prawne usytuowanie orzeczenia;
Organizacja stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością, charakter wykonywanej pracy a niepełnosprawność.

godz. 11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

godz. 11:15 - 12:45 BLOK II
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - przyczyny i skutki;
Obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Obowiązki pracodawcy i ochrona prawna pracowników po wypadku lub w związku z chorobą zawodową;
Powrót do pracy po wypadku - rehabilitacja powypadkowa;
Wystąpienie osoby z niepełnosprawnością, która uległa wypadkowi oraz odbyła rehabilitację;

12:45 - 13:00 Przerwa kawowa

godz. 13:00 - 14:30 Blok III
Współczesne zagrożenia w miejscu pracy: stres w miejscu pracy i metody radzenia sobie ze stresem, mobbing i inne formy łamania prawa do równego traktowania. Jak przekonać pracodawcę, aby zatrudnił pracownika z niepełnosprawnością? Promowanie rozwiązań ułatwiających pracodawcom zatrudnianie osób z
niepełnosprawnością; Atrakcyjne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością; Przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu niepełnosprawnością w firmie.

14:30 - 15:00 Dyskusja. Zakończenie Seminarium

15:00 - 15:30 Lunch