Co Nowego

Proponowane zmiany w Gdyńskim Budżecie Obywatelskim na rok 2015

Opis alternatywny

12.11.2014 r.


Szanowni Państwo,
 
W bieżącym roku odbyła się pierwsza edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem gdynian. Swój głos na projekty oddało 40.863 mieszkańców Naszego Miasta. Do realizacji wybrano 41 przedsięwzięć - z czego 8 już zakończono, pozostałe są w trakcie przygotowania lub realizacji. Większość z nich zakończona będzie jeszcze w tym roku. W trakcie pierwszej edycji wiele się nauczyliśmy. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu chcielibyśmy zmodyfikować procedury, jakimi rządzi się Gdyński Budżet Obywatelski, tak by były one jeszcze bardziej przyjazne i dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.
 
Oddajemy pod ocenę gdynian projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego" (tutaj). Zmiany, jakie chcielibyśmy zaproponować wynikają z Państwa opinii i uwag zebranych przy wsparciu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", która to przeprowadziła wnikliwą ewaluację całego procesu. Zebraliśmy głosy zarówno od samych mieszkańców, jak i projektodawców, urzędników i radnych zaangażowanych w realizację Budżetu Obywatelskiego. Zebrane wnioski przełożyły się  na konkretne zmiany, jakie proponujemy w kolejnej edycji.

Zaproponowane zmiany obejmują między innymi:
 • Rozszerzenie zakresu przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • Wykluczenie możliwości realizacji remontów i inwestycji w budynkach gminnych (w tym szkołach) oraz przedsięwzięć w zakresie zmian organizacji ruchu,
 • Szerszą akcję informacyjną we współpracy z organizacjami pozarządowymi, publicznymi bibliotekami i szkołami,
 • Organizację spotkań w dzielnicach przed zgłoszeniem wniosków, w celu podjęcia dyskusji nad lokalnymi potrzebami,
 • Uruchomienie portalu dedykowanego gdyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu,
 • Umożliwienie udostępniania na portalu złożonych do Budżetu Obywatelskiego wniosków oraz pomysłów,
 • Likwidację możliwości zgłaszania projektów przez rady dzielnic,
 • Możliwość zgłaszania wniosków przez każdego mieszkańca, bez względu na miejsce zameldowania,
 • Konieczność uzyskiwania zgody wnioskodawcy na wprowadzenie zmian do wniosków,
 • Możliwość głosowania w dzielnicy innej niż miejsce zameldowania głosującego,
 • Mechanizm dodatkowej weryfikacji głosujących przez podanie imienia ojca.
 
Wszystkich zainteresowanych tematem partycypacji i współdecydowania o mieście  zachęcam także do lektury załączonego raportu z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, przygotowanego na zlecenie Miasta przez pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Załączamy również podsumowanie pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, przygotowane przez grupę lokalnych działaczy, w ramach akcji "Masz Głos - Masz Wybór", prowadzonej przez Fundację Batorego.
 
Jeszcze raz zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych uchwały. Wierzę, że pozwolą one dalej rozwijać ideę Budżetu Obywatelskiego w taki sposób, aby najbardziej odpowiadała ona  potrzebom mieszkańców Naszego Miasta.
 
Michał Guć - wiceprezydent Gdyni.

Konsultacje potrwają od pierwszego do ostatniego poniedziałku listopada. Formularz w formie elektronicznej znajduje się poniżej. Swoje spisane opinie i uwagi, nie tylko te wymienione, można przesyłać drogą elektroniczną na adres: cao@gdynia.pl lub w tradycyjnej formie, tj. wrzucając wypełniony formularz do jednej ze skrzynek, które mieszczą się w siedzibach rad dzielnic (tam również można uzyskać wydrukowane formularze) oraz w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego, I piętro, pok. 102 (Centrum Aktywności Obywatelskiej).


Formularz zgłaszania opinii i uwag - Budżet Obywatelski 2015

Wyniki ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdyni przygotowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Obywatelskie podsumowanie pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w ramach akcji "Masz głos - masz wybór"

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projetu "Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego"