Aktualności

Zapowiedź 6. konferencji naukowej

Hale Targowe fot. B.Ponikiewski

6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja"TERMIN:
24-26 maja 2018 r.
ORGANIZATOR KONFERENCJI:
Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
PATRONAT NAUKOWY: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS
MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Pokaż Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie

O KONFERENCJI

Szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007, 2009, 2012, 2014 i 2016 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.
Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.
Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.
Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011 i 2014.
 

KOMITET NAUKOWY

prof. Ana Tostões, Przewodnicząca DOCOMOMO International, Portugalia
prof. Adalberto Del Bo
, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes PKN ICOMOS,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury PG, MKZ w Gdyni
dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw Jafa, Izrael
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni


TERMINY

1 października – 15 listopada 2017 r. przyjmowanie zgłoszeń tematów referatów wraz ze streszczeniami
do 15 stycznia 2018 r. powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów
1 marca – 30 kwietnia 2018 r. przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (bez referatów)
24 – 26 maja 2018 r. konferencja

INFORMACJE OGÓLNE

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

INFORMACJA DLA REFERENTÓW

Wystąpienia zgłaszane na konferencję powinny dotyczyć ważnych zagadnień, uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z  architekturą Gdyni. Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski, itp.) związany z podejmowaną tematyką. Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 15 listopada 2017 r. (objętość streszczenia od 400 do 800 wyrazów). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych. Wybór referatów na konferencję zostanie dokonany przez członków Komitetu Naukowego.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Ze względów organizacyjnych, słuchacze proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji. Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne w terminie 1 marca - 30 kwietnia 2018 r. na stronie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

KONTAKT

Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ tel.58 668 83 43 □ e-mail: zabytki@gdynia.pl


fot. B.Ponikiewski