Mapa Gdyni

Mapa Gdyni

Z początkiem 2017 roku zapraszamy do korzystania z nowej interaktywnej mapy Gdyni WebEWID, dostępnej na  stronie:

https://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/

Interaktywny plan Miasta Gdynia to serwis internetowy pozwalający na prezentację planu Miasta Gdyni. Treść planu oparta jest na danych zgromadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta.

Funkcjonalność serwisu obejmuje m.in.:
- przeglądanie mapy granic administracyjnych miasta Gdyni, granic dzielnic, pasów technicznych i ochronnych wybrzeża, granic morskiego portu handlowego,

- przeglądanie mapy ewidencji gruntów i budynków,

- przeglądanie mapy struktury własności gruntów,

- przeglądanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- przeglądanie stref i zespołów zabytków,

- przeglądanie ortofotomapy z lat 2008, 2011, 2013,

- wyszukiwanie działek ewidencyjnych przy pomocy danych adresowych bądź znajomości numeru działki,

- pomiary odległości, obliczanie powierzchni,

- przeglądanie mapy pionowego ukształtowania terenu,

- przeglądanie mapy akustycznej miasta wraz z możliwością pomiaru natężenia hałasu w zadanym punkcie,

- przeglądanie mapy cmentarzy, cieków wodnych, ogródków działkowych, terenów zieleni, inne,

- wydruk wybranej treści mapy.


W związku z nowym podziałem jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obręby ewidencyjne o przebiegu granic dostosowanym do granic 22 dzielnic oraz zmianą numeracji działek na całym obszarze m. Gdyni, istnieje możliwość podłączenia warstwy działek ewidencyjnych z numeracją, która obowiązywała do 6.11.2015r. celem lokalizacji tych działek w nowej strukturze.

 Wykaz synchronizacyjny przenumerowanie obręby: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Leszczynki, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie, Redłowo, Śródmieście, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana

Wykaz synchronizacyjny obręb Chwarzno-Wiczlino

Wykaz synchronizacyjny obręby: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack

Kontakt: Sandra Pek, email: s.pek@gdynia.pl 
tel. 58 66 88 866