Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Zakres ulic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdyni

1. Część dzielnicy Babie Doły, w tym obszar ulicy Rybaków 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz ulicy Zielonej 36, 38.
2. Część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie, w tym obszar ulic: Marynarskiej, Zbarskiej, Żeglarzy, Osady Rybackiej, Arciszewskich, A. Muchowskiego, bł. ks. kmdr. ppor. W. Miegonia, ks. E. Makowskiego, J. Grudzińskiego, płk. S. Dąbka od 1 do 51 nieparzyste od 12 do 52A parzyste oraz ulic Arendta Dickmana (numery parzyste) i inż. J. Śmidowicza.
3. Część dzielnicy Chylonia, w tym obszar ulicy Ludwika Zamenhofa od 1 do 17 nieparzyste od 2 do 14 z wyłączeniem numeru 8 oraz ulica Opata Hackiego od 23 do 31 nieparzyste i obszar Morskiej 196.
4. Część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku, w tym obszar ulic: Ananasowej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Gruszkowej, Wiśniowej, Jabłkowej, Palmowej, Orzechowej, Nowodworskiego Dachnowskiego, Porzeczkowej, Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej oraz obszar ulicy Przemysłowej 121 i Północnej 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3E.
5. Część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, w tym obszar ulicy gen. Orlicz-Dreszera bez numerów parzystych oraz ulicy Kalksztajnów od 2 do 28F, wraz z  numerami 36C, 36B oraz ulica Kordeckiego 13B.
6. Zachodnia cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja, w tym obszar ulic Strażackiej, Rolniczej, Widnej, Pogodnej, Nauczycielskiej, Uczniowskiej, Żywicznej, Sosnowej oraz ulicy Chwarznieńskiej od numeru 2A do 38 parzyste od 124 do 138-136 parzyste.

W celu jednoznacznego potwierdzenia, czy działka znajduje się na obszarze rewitalizacji należy skontaktować się z Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta w Gdyni pod numerem 58 66 88 401, bądź adresem mailowym: wydz.arch.bud@gdynia.pl