Aktualności

Nie trać ciepła! Skorzystaj z bezpłatnego badania termowizyjnego

Opis alternatywny uzytkownicy/a.dylejko@lis.gdynia.pl/IMG_1920.JPG

Tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto sprawdzić czy budynek, w którym mieszkamy, jest szczelny. Prawidłowo zabezpieczone okna i dobrze izolowane ściany pozwalają oszczędzać energię i zmniejszyć opłaty za nią nawet o 20 proc. Gmina Miasta Gdyni zaprasza do udziału w projekcie "Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet". Zgłoszenia na bezpłatne badanie kamerą termowizyjną należy przesyłać do 15 września.

Badanie kamerą termowizyjną jest jedną z najnowocześniejszych, bezinwazyjnych metod diagnozy miejsc w budynkach, gdzie utrata ciepła jest największa. Pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.

Od listopada 2017 do końca lutego 2018 w 200 gdyńskich budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych zostaną przeprowadzone badania termowizyjne. Projekt ma poprawić efektywność energetyczną w myśl idei gospodarki cyrkulacyjnej – niemarnowania zasobów i lepszego wykorzystania surowców, z których produkowane jest ciepło. 

Organizatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że pokazanie miejsc największych strat ciepła oraz wskazanie możliwości oszczędności będzie nie tylko sprzyjało budowaniu świadomości ekologicznej, ale stanie się impulsem do podjęcia przez mieszkańców konkretnych działań w celu ograniczenia utraty cennego ciepła. Po zakończeniu badań wśród uczestników projektu zostanie przeprowadzona ankieta sprawdzająca, czy i jakie działania ograniczające utratę energii zostały przez nich podjęte.
 
- Realizacja projektu jest jednym z działań w zakresie edukacji ekologicznej w Gdyni. Istotnym aspektem projektu jest aktywizacja mieszkańców poprzez podpowiedzenie im możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków według wskazań raportu z badania termowizyjnego. Ponieważ udział mieszkańców w projekcie jest bezpłatny, sprawi to, że badanie będzie formą zachęty do wprowadzenia zmian – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Zgłoszenia udziału w projekcie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni bądź przesłać na adres: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (decyduje data wpływu) do 15 września 2017. O zakwalifikowaniu do badania decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o budynkach objętych projektem (ulica, numer budynku) zostanie opublikowana na stronie www.gdynia.pl i na stronie www.cieplolubni.com.pl.