Aktualności

NGO'sy mogą już zgłaszać pomysły na ożywienie rewitalizowanej przestrzeni

Opis alternatywny uzytkownicy/k.pisera@lis.gdynia.pl/zdjęcia_konkursy NGO/4.jpg
Nowe elementy zagospodarowania w rewitalizowanych dzielnicach Gdyni mają powstać jeszcze w tym roku. Pomysły na przekształcanie przestrzeni zgłaszać mogą - w ramach otwartego konkursu – działacze organizacji pozarządowych, a do opracowania szczegółowych koncepcji oraz wykonania prac w przestrzeni publicznej zostaną zaproszeni mieszkańcy.  

Konkursy dotyczą inicjatyw, w ramach których możliwe będzie wykonanie elementów, instalacji i atrakcyjnych form wizualnych lub przestrzennych poprawiających jakość i funkcjonalność ogólnodostępnej przestrzeni. Katalog działań możliwych do realizacji w ramach konkursu powinien jednak uwzględniać odmienną specyfikę każdej z trzech dzielnic objętych konkursem, czyli zachodniej części Witomina-Radiostacji, osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Oksywia.

- W trakcie prac nad Gdyńskim Programem Rewitalizacji doszliśmy do wniosku, że każdy z obszarów naszych działań wyróżnia się, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, na innym polu. Nasze wnioski z przeprowadzonych diagnoz zostały uwzględnione w trakcie prac nad listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z nich oraz stanowią treść GPR, będąc przekrojowym materiałem traktującym o każdej z dzielnic, który może być cenny w planowaniu działań na rzecz mieszkańców i przestrzeni – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej działania rewitalizacyjne w Gdyni.

Tego rodzaju współpraca przyniosła dotychczas wiele zmian w przestrzeni publicznej na terenie Gdyni. W Redłowie, przy alei Zwycięstwa oraz przy ulicy Legionów, powstały strefy wypoczynku wraz z siedziskami, ławami, podestami i hamakami, a od ostatniej zimy podróżujących al. Zwycięstwa w kierunku gdyńskiego Śródmieścia witają „rybki”, czyli neon sekwencyjny zlokalizowany na dachu wieżowca przy skrzyżowaniu z ulicą Stryjską. Działania na rzecz poprawy przestrzeni były również realizowane w dzielnicach objętych procesem rewitalizacji. Na terenie Witomina, przy ulicy Widnej, w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy Vitava oraz klubu seniora, w ubiegłym roku zaprojektowany i wykonany został miejski ogród, na którym w sąsiedztwie stołów i ławek posadzono około 20 gatunków krzewów. W projektowaniu i realizacji wzięli udział mieszkańcy oraz liczne grono osób związanych z tą częścią Witomina.

- Projekty zgłaszane w ramach konkursu przez organizacje pozarządowe nie powinny pozostawiać bez znaczenia, że proces rewitalizacji każdej z dzielnic obejmuje szereg zaplanowanych już przedsięwzięć będących na różnym etapie przygotowań i realizacji. Dla przykładu, na terenie osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego, trwają roboty budowlane dotyczące układu drogowego, zaprojektowany został budynek centrum sąsiedzkiego oraz wyłoniona została koncepcja architektoniczna placów pomiędzy budynkami przy Opata Hackiego i Ludwika Zamenhofa. Wskazane jest zatem, aby proponowane projekty i rozwiązania nie były stawiane w opozycji do przyjętych już rozwiązań w zakresie przekształcania przestrzeni, ale rozwijały je lub uzupełniały – mówi Aleksandra Markowska.

Konkursy na zaprojektowanie i wykonanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną zachodniej części Witomina-Radiostacji, osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Oksywia potrwają do 1 września 2017 roku, a czas na realizację projektów upływa z końcem roku. Całkowita pula środków przewidziana na rok 2017 to 45 tys. zł, a całe zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O tym, które projekty zostaną wskazane do realizacji, zadecyduje specjalnie powołana przez prezydenta Komisja Oceniająca.

Informacje o konkursach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: dla Witomina-Radiostacji, Oksywia oraz osiedla ZOH.


Zdjęcia: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
  • fot. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
  • fot. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
  • fot. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto