Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

Kontakt
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. projektu:

Krystyna Borkowska

naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Telefon: 58 668 84 48
Fax: 58 668 84 45
e-mail: k.borkowska@gdynia.pl