W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

Projekt pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,  oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.


Cyfrowy Urząd
 
 
Stopka RPO eUsługi kolor
Projekt finansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013