Projekty Edukacyjne

„Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 6.807.541,21 zł
Cel projektu: podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin realizacji projektu: 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
Grupa docelowa: 1786 uczniów i 184 nauczycieli z 16[1] gimnazjów w Gdyni.

Planowane działania:
1)      Realizacja zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, w tym u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2)      Zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniami niepełnosprawnymi.
3)      Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4)      Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół.


[1] Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 19, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum 25, Gimnazjum nr 27.  w Gdyni.