Nagrody przyznane Gdyni

2018

Dyplomy dla miasta Gdyni i prezydenta Wojciech Szczurka w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu"Gdynia nagrodzona na „Perłach Samorządu”

17.05.2018

Wyróżnienie dla Gdyni za 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz 3. miejsce dla prezydenta Wojciecha Szczurka w analogicznym rankingu włodarzy – te laury otrzymali przedstawiciele miasta podczas czwartkowej gali kongresu „Perły Samorządu” w Muzeum Emigracji.
To była udana gala dla Gdyni, która w tym roku jest gospodarzem ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu”.

Wydarzenie współorganizuje „Dziennik Gazeta Prawna”, która na podstawie rankingu prowadzonego we współpracy z partnerem merytorycznym, Deloitte, tradycyjnie podczas uroczystej gali wręcza także coroczne nagrody dla gmin oraz ich włodarzy z uwzględnieniem podziału względem liczby mieszkańców. Nagrodzonych i wyróżnionych poznaliśmy podczas uroczystości w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Podczas wyłaniania laureatów włodarze Gdyni w tym roku cieszyli się dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy miasto sklasyfikowano na 5. miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wśród pierwszej dziesiątki znalazły się też Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Płock, Olsztyn i Katowice.


Kryształowy Laur dla prezydenta Gdyni

21.01.2018

Prezydenta  Gdyni Wojciecha Szczurka wyróżniono Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. Otrzymał go m.in. za konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni. Nagrody, już po raz 26., przyznały śląskie i opolskie środowiska gospodarcze. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. sekretarz generalny NATO Javier Solana oraz profesor Zbigniew Brzeziński.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji prezydent Wojciech Szczurek odebrał podczas uroczystej gali w Zabrzu. Była to okazja do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnieśli nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.