Nagrody przyznane Gdyni

2018

Kryształowy Laur dla prezydenta Gdyni

21.01.2018

Prezydenta  Gdyni Wojciecha Szczurka wyróżniono Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. Otrzymał go m.in. za konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni. Nagrody, już po raz 26., przyznały śląskie i opolskie środowiska gospodarcze. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. sekretarz generalny NATO Javier Solana oraz profesor Zbigniew Brzeziński.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji prezydent Wojciech Szczurek odebrał podczas uroczystej gali w Zabrzu. Była to okazja do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnieśli nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.