Nagrody przyznane Gdyni

2017

Gdynia Miastem Przyszłości według Financial Times

16.02.2017

Ranking fDi Polish Cities of the Future już po raz trzeci pod lupę wziął polskie miasta, oceniając je pod kątem wskaźników świadczących o przyciąganiu tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych i nowoczesności. W jego edycji na lata 2017/2018 Gdynia zwyciężyła w ogólnym rankingu dla miast o średniej wielkości. Zajęła też wysokie miejsca w pomniejszych kategoriach.

Na potrzeby zestawienia analizie poddano 50 polskich miast, które mogą pochwalić się największą ilością tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (z angielskiego: foreign direct investment - FDI). Następnie oceniono je w pięciu głównych kategoriach: Potencjału ekonomicznego, Udogodnień dla biznesu, Kapitału ludzkiego i stylu życia, Opłacalności oraz Infrastruktury i łączności. W każdej z nich wyłoniono liderów dla miast dużych, średnich i małych. Opracowano też ranking ogólny - bez podziału na wielkość miasta. Gdynia zajęła w nim 10. lokatę wśród wszystkich polskich miast. W pierwszej trójce uplasowały się kolejno: Warszawa, Kraków i Wrocław.

Świetne wyniki Gdyni nie kończyły się jednak na tym. Oprócz wygranej w ogólnym rankingu dla miast o średniej wielkości, Gdynia została również liderem kategorii „Potencjał ekonomiczny" i „Udogodnienia dla biznesu" wśród średnich miast. Pod względem „Kapitału ludzkiego i stylu życia" oraz „Infrastruktury i łączności" uplasowała się na 4. miejscu.

Ale Gdynia wypadła dobrze również w ranking ogólnym, który nie brał pod uwagę ilości mieszkańców. Oto rezultaty miasta:
• 6 miejsce w rankingu „FDI Strategy" (Strategie dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych),
• 9 miejsce w rankingu „Udogodnienia dla biznesu",
• 10 miejsce w rankingu „Potencjał ekonomiczny",
• 10 miejsce w rankingu „Infrastruktura i łączność".

Wśród szczegółowych czynników, na których oparli swoje oceny eksperci, pod uwagę brano takie dane jak: cenę paliwa, koszt edukacji, przeciętne wynagrodzenie miesięczne, stopę bezrobocia, udział kapitału zagranicznego, długość życia, szybkość Internetu, długość bus pasów, aktywność przedsiębiorców, ilość młodych firm i wiele, wiele innych. Miasta podzielono na trzy grupy w zależności od ich wielkości: duże, średnie i małe.