Nagrody przyznane Gdyni

2017

Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym budową Roku 2016

Nowoczesna hala sportowa przy VI Liceum Ogólnokształcącym została uznana za budowę Roku 2016. Prestiżową nagrodę przyznał Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Nagrodę II stopnia odebrał 27 czerwca w Warszawie wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.
 
Konkurs jest organizowany corocznie - w tym roku odbyła się jego 27 edycja. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, które mogą pochwalić się wyróżniającymi wynikami realizacyjnymi. Nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
 
Jury przyznało Gdyni nagrodę II stopnia za wysoki techniczny poziom rozwiązań projektowych i jakość wykonawstwa, które zostały osiągnięte w niełatwych uwarunkowaniach sąsiedztwa funkcjonującej szkoły i na niewielkiej działce.
 
Gdyńska inwestycja objęła budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę sieci ciepłowniczej. Budynek sali gimnastycznej ma ponad 3 700 m kw powierzchni. Posiada dwie kondygnacje, przyziemie i parter z parterowym łącznikiem o długości ponad 5 m. Poza budową nowej sali gimnastycznej w ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę istniejącego budynku szkoły. Należało m.in. dostosować go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zaadoptować pomieszczenia po rozbiórce łącznika do starej sali gimnastycznej, wzmocnić wieniec II piętra, uzupełnić izolację przeciwwilgociową  termiczna części fundamentów oraz przebudować instalację teletechniczną (na potrzeby e-dziennika).
 
Koszt inwestycji wyniósł 7.178.990,73 zł, z czego wartość robót budowlano-montażowych to 7.102.730,73 zł a wartość nadzoru inwestorskiego 76.260,00 zł.

Laur za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej

08.06.2017

Trzeci rok z rzędu Gdynia otrzymała laur za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Specjalne "Wyróżnienie Pięciolecia" zostało przyznane naszemu miastu podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, które w czwartek 8 czerwca odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, lecz także zbudowały kompleksowy, a zarazem bardzo przyjazny system pieczy zastępczej. Dzięki temu trafiające do niej dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych.


Wystawa MMG „Wydarzeniem Historycznym Roku 2016”!

07.06.2017

Ekspozycja Muzeum Miasta Gdyni „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” zdobyła nagrodę główną w 10. Plebiscycie „Wydarzenie Historyczne Roku 2016”. Zwycięzcy konkursu zostali ogłoszeni w środę 7 czerwca, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Ekspozycja „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” przygotowana została z myślą o popularyzacji wiedzy o gdyńskiej architekturze. Wystawa prezentowała ponad 150 unikalnych obiektów, które mieszkańcy modernistycznych, zabytkowych gdyńskich kamienic zdołali uchronić od zapomnienia. Wśród nich znalazły się: detale architektoniczne, elementy wyposażenia, okładziny podłogowe i ścienne, stolarka okienna i drzwiowa, które można było obejrzeć z bliska i zwrócić uwagę na właściwości materiałów, z których zostały wykonane. Projekt wzbogacały liczne wydarzenia towarzyszące m.in.: warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, prelekcje, prezentacje, konkurs kreatywny oraz liczne oprowadzania kuratorskie. Ponadto w dniach 3 kwietnia – 3 maja 2017 r. wystawę można było oglądać w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie.


Cert6yfikat miasta Gdyni ISO 37120

Gdynia - pierwsza z certyfikatem miasta inteligentnego!

05.06.2017

To kolejny sukces Gdyni w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasze miasto jako pierwsze w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej otrzymało od kanadyjskiej organizacji World Council on City Data certyfikat miasta inteligentnego. Tym samym Gdynia trafiła do grona światowej czołówki ośrodków wyróżnionych dokumentem ISO 37120.

Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Te następnie podzielono na podstawowe (46) i dodatkowe (54). W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na poziomie aspirującym, brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym.


III miejsce w kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców” dla prezydenta Wojciecha Szczurka

26.05.2017

Gdynia została doceniona przez kapitułę oraz ekspertów firmy Deloitte jeszcze w kategorii samorządów, zajmując 6. miejsce wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

W tegorocznym rankingu kapituła wzięła pod uwagę osiągnięcia skupione wokół czterech aktywności włodarzy. Oceniano sposób w jaki pełnią oni funkcję: reprezentanta, menedżera, koordynatora oraz wizjonera.

Wyróżnienie -  wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców Dyplom dla Wojciecha Szczurka za III miejsce w kategorii „Włodarz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Prezydent Gdyni z nagrodą

Gdynia z nagrodą "Wizja zmieniająca oblicze miasta"

22.05.2017

Gdynia została laureatem gali Real Estate Impactor w kategorii „Wizja zmieniająca oblicze miasta”. Szczególne uznanie w oczach oceniających znalazł proces rewitalizacji i przedsięwzięcia wpływające na komfort życia mieszkańców. Wyróżnienie odebrał prezydent Wojciech Szczurek. Ceremonia była częścią dwudniowego kongresu organizowanego w naszym mieście przez gazetę Rzeczpospolita. 

Kategoria "Wizja zmieniająca oblicze miasta" ma na celu docenienie rewitalizacji, zagospodarowania zaniedbanych obszarów, budowy całkiem nowych dzielnic, czyli przedsięwzięć w sposób zasadniczy wpływających na komfort życia mieszkańców. Kapituła postanowiła nagrodzić autorów i osoby odpowiedzialne za takie wizje, nawet kiedy znajdują się one jeszcze w fazie realizacji. I tak jest w przypadku Gdyni, gdzie rewitalizacja sześciu wybranych obszarów miasta rozpoczęła się kilka miesięcy temu i potrwa parę najbliższych lat. W tej samej kategorii doceniono także Łódź.

Gdynia "Gminą na 5"

10.05.2017

Gdynia została oceniona jako "Gmina na 5!". Doceniono nasze dobre praktyki w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów oraz za operatywne zachowania w zakresie ich obsługi.

W najnowszej odsłonie rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdynia zdobyła tytuł „Gminy na 5!”. Ocenie podlegała gotowość jednostek samorządu terytorialnego do obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców.

Dyplom Gdynia Gminą na 5

Gdynia Miastem Przyszłości według Financial Times

16.02.2017

Ranking fDi Polish Cities of the Future już po raz trzeci pod lupę wziął polskie miasta, oceniając je pod kątem wskaźników świadczących o przyciąganiu tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych i nowoczesności. W jego edycji na lata 2017/2018 Gdynia zwyciężyła w ogólnym rankingu dla miast o średniej wielkości. Zajęła też wysokie miejsca w pomniejszych kategoriach.

Na potrzeby zestawienia analizie poddano 50 polskich miast, które mogą pochwalić się największą ilością tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (z angielskiego: foreign direct investment - FDI). Następnie oceniono je w pięciu głównych kategoriach: Potencjału ekonomicznego, Udogodnień dla biznesu, Kapitału ludzkiego i stylu życia, Opłacalności oraz Infrastruktury i łączności. W każdej z nich wyłoniono liderów dla miast dużych, średnich i małych. Opracowano też ranking ogólny - bez podziału na wielkość miasta. Gdynia zajęła w nim 10. lokatę wśród wszystkich polskich miast. W pierwszej trójce uplasowały się kolejno: Warszawa, Kraków i Wrocław.

Świetne wyniki Gdyni nie kończyły się jednak na tym. Oprócz wygranej w ogólnym rankingu dla miast o średniej wielkości, Gdynia została również liderem kategorii „Potencjał ekonomiczny" i „Udogodnienia dla biznesu" wśród średnich miast. Pod względem „Kapitału ludzkiego i stylu życia" oraz „Infrastruktury i łączności" uplasowała się na 4. miejscu.

Ale Gdynia wypadła dobrze również w ranking ogólnym, który nie brał pod uwagę ilości mieszkańców. Oto rezultaty miasta:
• 6 miejsce w rankingu „FDI Strategy" (Strategie dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych),
• 9 miejsce w rankingu „Udogodnienia dla biznesu",
• 10 miejsce w rankingu „Potencjał ekonomiczny",
• 10 miejsce w rankingu „Infrastruktura i łączność".

Wśród szczegółowych czynników, na których oparli swoje oceny eksperci, pod uwagę brano takie dane jak: cenę paliwa, koszt edukacji, przeciętne wynagrodzenie miesięczne, stopę bezrobocia, udział kapitału zagranicznego, długość życia, szybkość Internetu, długość bus pasów, aktywność przedsiębiorców, ilość młodych firm i wiele, wiele innych. Miasta podzielono na trzy grupy w zależności od ich wielkości: duże, średnie i małe.