Mapa Gdyni

Mapa Gdyni

Zapraszamy do korzystania z interaktywnej mapy Gdyni WebEWID, dostępnej na stronie:

https://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/

Interaktywny plan Miasta Gdynia
to serwis internetowy pozwalający na prezentację planu Miasta Gdyni. Treść planu oparta jest na danych zgromadzonych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta.

Funkcjonalność serwisu obejmuje m.in.:
- przeglądanie mapy ewidencji gruntów i budynków,
- przeglądanie mapy struktury własności gruntów - Legenda do struktury władania,
- przeglądanie ortofotomapy z lat 2008, 2011, 2013, 2016, 2017,
- wyszukiwanie działek ewidencyjnych przy pomocy danych adresowych bądź znajomości numeru działki,
- pomiary odległości, obliczanie powierzchni,
- przeglądanie mapy granic administracyjnych miasta Gdyni, granic dzielnic, pasów technicznych i ochronnych wybrzeża, granic morskiego portu handlowego,
- przeglądanie mapy cmentarzy, cieków wodnych, ogródków działkowych, terenów zieleni, inne,
- wydruk wybranej treści mapy.
 
W związku z podziałem jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obręby ewidencyjne o przebiegu granic dostosowanym do granic 22 dzielnic oraz zmianą numeracji działek na całym obszarze m. Gdyni, istnieje możliwość podłączenia warstwy działek ewidencyjnych z numeracją, która obowiązywała do 6.11.2015 r. celem lokalizacji tych działek w nowej strukturze.

Jednostka ewidencyjna m.Gdynia składa się z 22 obrębów:
0009 - BABIE DOŁY
0010 - CHYLONIA
0011 - CHWARZNO-WICZLINO
0012 - CISOWA
0013 - DZIAŁKI LEŚNE
0014 - DĄBROWA
0015 - GRABÓWEK
0016 - KAMIENNA GÓRA
0017 - KARWINY
0018 - LESZCZYNKI
0019 - MAŁY KACK
0020 - OBŁUŻE
0021 - OKSYWIE
0022 - ORŁOWO
0023 - POGÓRZE
0024 - PUSTKI CISOWSKIE
0025 - REDŁOWO
0026 - ŚRÓDMIEŚCIE
0027 - WIELKI KACK
0028 - WITOMINO-RADIOSTACJA
0029 - WITOMINO-LEŚNICZÓWKA
0030 - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

 Wykaz synchronizacyjny przenumerowanie obręby: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Leszczynki, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie, Redłowo, Śródmieście, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana

Wykaz synchronizacyjny obręb Chwarzno-Wiczlino

Wykaz synchronizacyjny obręby: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki KackKontakt: webewid@gdynia.pl