Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcieProjekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej OMG-G-S".

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 67 544 788,01 zł.
Koszty kwalifikowalne: 67 109 153,50 zł.
Poziom dofinansowanie: 41,72 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota dofinansowania: 27 997 827,72 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 435 634,51 zł.

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.