Aktualności

Przyjrzyj się! – Modernizm Gdyni -wystawa Zbigniewa „Piotra

Wystawa Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni, fot. Zbigniew „Piotr PiotrowskiMiejska Informacja zaprasza na wystawę „Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni", która prezentować będzie gdyńską architekturę modernistyczną w obiektywie młodego, gdyńskiego fotografika Zbigniewa „Piotra" Piotrowskiego. Fotografie eksponowane będą w siedzibie Miejskiej Informacji przy ul. 10-go Lutego 24, od 19 listopada do 3 grudnia 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, w sobotę w godz. 9.00 - 15.00.

Elementami wernisażu, który odbędzie się 19 listopada, będą prelekcja Pana Roberta Hirscha - Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz wprowadzenie do warsztatu fotograficznego, które poprowadzi autor zdjęć. Uczestnicy spotkania z „gdyńskim modernizmem" będą mieli także możliwość wzięcia udziału w mini warsztacie fotograficznym.

W 2007 r. modernistyczne Śródmieście Gdyni o powierzchni ok. 91 hektarów z 450 budynkami zostało formalnie uznane za zabytek rangi wojewódzkiej. Na terenie miasta znajduje się także 25 budynków modernistycznych wpisanych indywidualnie do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Na zdjęciach:
1. Kamienica mieszkalna Banku Gospodarstwa Krajowego. Klatka schodowa.
2. Elewator Zbożowy znajdujący się na terenie Port Gdyńskiego. Fragment frontowej części.
3. Budynek ZUS. Obecnie siedziba Urzędu Miasta Gdyni.
4. Kamienica Hundsdorffów. Widok od ul. Starowiejskiej.

Wystawa Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni, fot. Zbigniew „Piotr Piotrowski Wystawa Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni, fot. Zbigniew „Piotr Piotrowski Wystawa Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni, fot. Zbigniew „Piotr Piotrowski

Wystawa Przyjrzyj się! - Modernizm Gdyni - plakat