Aktualności

Modernistyczna Gdynia zapreznetowana w Manchesterze

27 maja 2009 roku w Manchesterze w Wielkiej Brytanii została otwarta wystawa Urbis Creatives Collectiva, na której został zaprezentowany projekt SZLAKI EMOCJONALNE MODERNISTYCZNEJ GDYNI/ EMOTIONAL ROUTES OF MODERNISTIC GDYNIA (2007 – 2008).

Projekt SZLAKI EMOCJONALNE MODERNISTYCZNEJ GDYNI/ EMOTIONAL ROUTES OF MODERNISTIC GDYNIA (2007 – 2008) został przedstawiony przez Joannę Chomoniuk. Jest to inicjatywa, która ma na celu ukazanie architektury i zmian społecznych modernistycznej Gdyni na przestrzeni lat.

Przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy uczestników – studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studentów SWPS w Sopocie oraz studentów architektury Politechniki Gdańskiej, zrzeszonych w kole naukowym BUA. Zaproszono także do współpracy gości - Lidię Makowską oraz koordynatorów - Barbarę Marchwicką i Joannę Chomoniuk. Gdyński projekt GDYNIA zostanie pokazany na wystawie po raz drugi, lecz pierwszy raz poza granicami kraju.

Urbis Creatives Collectiva jest ekspozycją prac artystycznych, literackich oraz projektów społecznych, której twórcami są ludzie pracujący w Centrum Kultury Miejskiej Urbis (Manchester). To artystyczny kolektyw, który powstał, aby pokazać potencjał pracowników reprezentujących na co dzień w pracy zawodowej różne działy Urbis: od operacyjnego i technicznego do organizacji imprez masowych i wycieczek po mieście Manchester. Wszystkie prace, które zostaną pokazane na wystawie, powstały poza miejscem i godzinami pracy. Są one przykładem twórczej energii pracowników oraz sztuki reprezentującej różne dziedziny, grupy społeczne i kraje.

Więcej informacji na stronie: www.urbiscreatives.org
a także w Centrum Aktywności Seniora
gutw@cas.gdynia.pl
tel: (058) 663 50 82