Aktualności

Konferencja naukowa
„Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy XX w. i jej ochrona"

  Organizator:
Urząd Miasta Gdyni
  Współorganizatorzy:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Polski Komitet Narodowy ICOMOS
  Honorowy Patronat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Patronat:
DOCOMOMO - Documentation and Conservation of Modern Movement
  Komitet organizacyjny:
dr inż.arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni
dr hab.inż.arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska
dr inż.arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Politechnika Gdańska
mgr Anna Baranowska, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Gdyni
  Komitet naukowy:
prof.dr hab.inż.arch. Jadwiga Roguska, Politechnika Warszawska
prof.dr hab.inż.arch. Olgierd Czerner, Politechnika Wrocławska
prof. Andrzej. K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała St.Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab.inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Politechnika Lubelska
dr hab.inż.arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska
dr inż.arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Politechnika Gdańska

Miejsce obrad
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.


W dniach 24-26 września 2009 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona". Konferencja ta będzie kontynuacją wymiany myśli środowisk naukowych zajmujących się architekturą modernizmu. 
  Informujemy, że zakończono kwalifikację referatów. Wszystkie osoby, których referaty zostały zakwalifikowane  do wygłoszenia na konferencji, oraz pozostałe osoby, które zgłosiły chęć wygłoszenia referatu poinformowano indywidualnie o wynikach kwalifikacji. Program konferencji zostanie podany zgodnie z harmonogramem. Wymogi edytorskie dotyczące przygotowania tekstów do druku znajdują się tutaj.

 

Informacje ogólne o konferencji - kliknij tutaj


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji w formacie PDF