Aktualności

Ponad 7 milionów dotacji unijnej na termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych


W dniu 28.04.2017r. w Urzędzie Miasta Gdyni podpisana została przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Na mocy umowy Gdyni przyznano ponad 7 milionów zł unijnej dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej stanowiących własność gminy 14 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, fot. B. Betlejewska, Urząd Miasta Gdyni

Dzięki unijnym pieniądzom oraz wkładowi finansowemu z budżetu miasta gminne budynki mieszkalne zostaną zmodernizowane, co w wysokim stopniu poprawi ich efektywność energetyczną. Istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody przełoży się na znaczne oszczędności kosztów eksploatacji. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku przeprowadzonej modernizacji, w zależności od budynku wyniesie od 47,7% do 91,4%.

Całkowity koszt projektu wynosi 11 823 502,90 zł a przyznane dofinansowanie unijne to 7 383 391,89 zł, co stanowi 66,38% wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 w budynkach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy następujących ulicach: Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31, Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8, Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Kalksztajnów 11, Wileńskiej 93.

Planowane w projekcie prace inwestycyjne obejmą m. in. przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę dwufunkcyjnych węzłów cieplnych czy montaż instalacji c.o. oraz c.w.u. Budynki zyskają także nową stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, docieplenie ścian, stropów piwnicznych i stropodachów (z wymianą pokrycia dachowego).

Oprócz dużej oszczędności energii, głęboka modernizacja energetyczna budynków przyniesie efekty w postaci  lepszego wykorzystania zasobów naturalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakość powietrza. Szacowany roczny spadek emisji gazów wyniesie ponad 2,5 tysiąca ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 82%), a pyłu PM10 477,75 kg (średnie zmniejszenie o 81%). Największa redukcja emisji CO2 (o ok. 98%) zostanie uzyskana w wyniku przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Kalksztajnów 11.

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.