Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych

Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych

Naczelnik Ryszard Toczek
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 109
sekretariat: 108
telefon: 58 668 21 10
fax: 58 668 21 12
e-mail: wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

 
Do zadań Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych należą sprawy związane z udziałem Gdyni w organizacjach regionalnych i krajowych oraz projektach współpracy, a w szczególności: 

1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznej nagrody "Czas Gdyni", nadawanej przez przewodniczącego Rady Miasta Gdyni;
2. udział we wskazanych przez Prezydenta programach rozwoju ponadlokalnego, służących realizacji zadań miasta w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach oraz związkach samorządu terytorialnego, w tym w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej w zakresie m.in. realizacji zadań Biura stowarzyszenia określonych w statucie; 
3. wykonywanie zadań związanych z udziałem miasta w projekcie edukacyjnym "Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej"; 
4. prowadzenie analiz i prac studialnych, dotyczących rozwoju samorządu, realizacji polityk samorządowych, współpracy pomiędzy samorządowymi różnych szczebli.