Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Nabór na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta

W październiku 2016 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wybory mogą odbyć się w każdej gdyńskiej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a przeprowadzać je będą samorządy uczniowskie. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, w wieku od 15 do 21 lat.

Młodzi radni potrzebują inspiracji i przewodnika, osoby która pozwoli rozwijać postawy liderskie, społeczne
i obywatelskie.

OPIEKUN MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

Rola
• animowanie Młodzieżowej Rady Miasta,
• wspieranie i inspirowanie/pobudzanie do działań/ pracy grupy młodzieżowych radnych,
• zaangażowanie Młodzieży w procesy grupowe na jak najwyższym poziomie,
• utrzymanie jej kreatywności, inicjatywności,
• bycie mentorem - Młodzi radni potrzebują inspiracji, chcą się rozwijać. Oczekują wskazówek: co poszło zgodnie z planem, co warto dopracować z perspektywy całości grupy i każdego indywidualnie,
• utrzymanie stałego kontaktu między młodzieżą a władzami gminy - dbanie o cykliczność wymiany informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a Radą Miasta, oraz odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta,
• sprawianie, by działania młodzieżowej rady były użyteczne, widoczne i sensowne, tak by wzmacniać w całej młodzieży z danej gminy przekonanie, że demokracja lokalna to nie puste formy, ale znaczące działanie

 


Wymagania:

1. Doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży.
2. Dyspozycyjność.
3. Chęć ciągłego rozwijania różnych umiejętności, swoich oraz członków i członkiń Młodzieżowej Rady.
4. Umiejętność pracy metodą warsztatową, która pobudza kreatywność i daje większą przestrzeń i swobodę do wypowiadania swoich myśli.
5. Komunikatywność.
6. Mile widziane osoby, które ukończyły 22 lata.

 

Szczegółowe zadania Opiekuna MRM:

• Wymiana informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a Radą Gminy, Prezydentem i urzędnikami.
• Organizacja spotkań roboczych młodzieżowych radnych z w/w organami.
• Monitorowanie wykonywania zadań przez młodzieżowych radnych, do jakich się zobowiązali w ramach
pełnienia swojej funkcji.
• Wyszukiwanie informacji na tematy związane z profilem działania MRM (np. wymiany młodzieżowe, szkolenia, zjazdy młodzieżowych rad).
• Zbieranie aktualnych informacji dotyczących ważnych wydarzeń dotyczących gminy.
• Wspieranie MR w realizacji projektów na rzecz młodzieży.
• Wspieranie MR w realizacji debat.
• Nagłaśnianie działań MR w mediach lokalnych - pisanie notatek prasowych, powiadamianie mediów.
• Merytoryczne wspieranie Prezydium MRM.
• Kontakt ze szkołami.


Wymagane dokumenty: 

• CV
• Koncepcja pracy z MRM
• Mile widziane referencje

Dokumenty prosimy składać osobiście bądź przesłać do Biura Rady Miasta - UM Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 I piętro pok. 107 w terminie do 30.09.2016.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych"