Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Małgorzata Kędziora
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 18a
telefon: 58 66 88 110, 66 88 114, 66 88 119, Fax 58 66 88 124
e-mail: usc@gdynia.pl

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane ze sprawami osobowymi.

Urząd Stanu Cywilnego dzieli się na cztery Referaty:
1. Referat do spraw Rejestracji Małżeństw
2. Referat do spraw Rejestracji Urodzeń
3. Referat do spraw Rejestracji Zgonów
4. Referat do spraw Archiwum USC