Strategia Rozwoju Gdyni 2030

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII MIASTA GDYNIA 2030 ZAKOŃCZONE!

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII MIASTA GDYNIA 2030 ZAKOŃCZONE!

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII MIASTA GDYNIA 2030 ZAKOŃCZONE!

Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za poświęcony czas oraz za zgłoszone uwagi.