Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza atmosferycznego w Gdyni

aarmagFundacja "Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej" (ARMAAG) założona została przez Gminy Gdańsk, Gdynia, Sopot i Tczew oraz spółkę Nederpol w roku 1993 w celu utworzenia sieci monitoringu regionalnego.

Monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony jest poprzez bezpośrednie pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza w różnych punktach, wybranych jako reprezentatywne dla jakości powietrza, albo w miejscach spodziewanych wysokich stężeń substancji zanieczyszczających.
Dane z monitoringu wykorzystywane są do:
 • identyfikacji miejsca i przyczyn zanieczyszczenia powietrza,
 • weryfikacji przestrzegania kryteriów jakości powietrza,
 • oszacowania tendencji długoterminowych,
 • procesu modelowania,
 • pomiaru skuteczności zaleceń wynikających z kontroli.

Na terenie Gdyni automatyczne stacje ARMAAG zlokalizowane są w następujących miejscach:

 • Stacja pomiarowa AM4 - Pogórze, ul. Porębskiego
  Zakres monitoringu:
  dwutlenek siarki (SO2)
  tlenki azotu (NOx)
  tlenek azotu (NO)
  dwutlenek azotu (NO2)
  tlenek węgla (CO)
  dwutlenek węgla (CO2)
  pył zawieszony PM10
  ozon (O3)
 • Stacja pomiarowa AM9 - Dąbrowa, ul. Szafranowa
  Zakres monitoringu:
  dwutlenek siarki (SO2)
  tlenki azotu (NOx)
  tlenem azotu (NO)
  dwutlenek azotu (NO2)
  pył zawieszony PM10
  ozon (O3)
 • Stacja pomiarowa AM 10 - Śródmieście, ul. T. Wendy
  Zakres monitoringu:
  tlenki azotu (NOx)
  tlenek azotu (NO)
  dwutlenek azotu (NO2)
  pył zawieszony PM10

Więcej szczegółów oraz wyniki pomiarów: www.armaag.gda.pl