Skład

Anna Melki


Anna Melki - Stowarzyszenie OVUM - członek Zarządu Stowarzyszenia. Z wykształcenia pedagog specjalny - terapeuta, animator profilaktyki uzależnień, terapeuta zajęciowy. Swoją aktywność społeczną rozpoczynała od kierowania świetlicą socjoterapeutyczną w Gdańsku, później pracą z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem z terenu Wejherowa. Od 2001 kieruje Biurem Porad Obywatelskich w Gdyni (do 2005 prowadzonego przez Stowarzyszenie Razem, od roku 2005 prowadzonego przez Stowarzyszenie Ovum).  Absolwentka Helsińskiej Szkoły Praw. Była wykładowcą praw człowieka na Politechnice Gdańskiej na kierunku Europejskie Studia Specjalne oraz kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Gdyni. Od wielu lat jest mediatorem sądowym. Twórca i koordynator wielu projektów adresowanych do  grup zagrożonych wykluczeniem, a także z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  Odznaczona Brązową Odznaką „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej".

Udział w pracach Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego traktuje jako zaszczyt i wyraz zaufania ze strony przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. Chce w okresie kadencji aktywnie wspomagać proces współpracy
międzysektorowej.

Obszary działania: pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa, profilaktyka uzależnień