W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Środki finansowe przekazane organizacjom w poszczególnych latach przez gminę w latach 2003-2016