W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Radni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni V kadencji rozpoczyna prace

Młodzieżowa Rady Miasta Gdyni V kadencji rozpoczęła prace. Inauguracyjna sesja odbyła się 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Gdyni. Na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Pracami Rady kierować będzie Martyna Czajka. Na Wiceprzewodniczących wybrano Pawła Galińskiego i Macieja Marata. Funkcje Sekretarza sprawować będzie Wiktor Szydlik.To już piąta kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W tym roku po raz pierwszy startować do Rady i głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie gimnazjów, którzy ukończyli 15 lat. Kadencja Młodzieżowych radnych będzie trwała dwa lata. Młodych Radnych w ich działaniach będzie wspierało dwóch koordynatorów - Marta Otrębska i Oktawia Gorzeńska powołanych uchwałą Rady Miasta.

Do zadań koordynatorów należy m. in.: wymiana informacji pomiędzy radą młodzieżową, a radą gminy, prezydentem i urzędem oraz jego jednostkami, organizacja spotkań, monitorowanie wykonywania przyjętych przez młodzieżową radę zadań i projektów, zbieranie aktualnych informacji dotyczących ważnych wydarzeń dot. młodzieży, merytoryczne wspieranie radnych, utrzymywanie kontaktu ze szkołami, itp.

Lista radnych:
1. Tomasz Antosiak
2. Filip Biegajewski
3. Mateusz Burczyk
4. Katarzyna Chorązka
5. Martyna Joanna Czajka
6. Mateusz Dampc
7. Paweł Galiński
8. Antoni Hoffmann
9. Maciej Kanas
10. Zuzanna Kozłowska
11. Julia Kulesza
12. Liwia Maćkow
13. Maciej Marat
14. Maciej Mrozek
15. Arkadiusz Mudlaff
16. Aleksander Nowek
17. Wojciech Owerko
18. Natalia Palicka
19. Weronika Paszkowska
20. Agata Pawlaczyk
21. Dawida Krauze
22. Weronika Przecichowska
23. Piotr Rybiński
24. Kacper Skowron
25. Karol Sobczyk
26. Paweł Stasiak
27. Wiktor Szydlik
28. Karolina Twardowska
29. Paulina Wika
30. Kaja Wilk
31. Aleksander Wons
32. Marek Ziemian
33. Zuzanna Żytny