Radni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni V kadencji rozpoczyna prace

Młodzieżowa Rady Miasta Gdyni V kadencji rozpoczęła prace. Inauguracyjna sesja odbyła się 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Gdyni. Na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Pracami Rady kierować będzie Martyna Czajka.To już piąta kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W tym roku po raz pierwszy startować do Rady i głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie gimnazjów, którzy ukończyli 15 lat. Kadencja Młodzieżowych radnych będzie trwała dwa lata. Młodych Radnych w ich działaniach będzie wspierało dwóch koordynatorów - Marta Otrębska i Oktawia Gorzeńska powołanych uchwałą Rady Miasta.

Do zadań koordynatorów należy m. in.: wymiana informacji pomiędzy radą młodzieżową, a radą gminy, prezydentem i urzędem oraz jego jednostkami, organizacja spotkań, monitorowanie wykonywania przyjętych przez młodzieżową radę zadań i projektów, zbieranie aktualnych informacji dotyczących ważnych wydarzeń dot. młodzieży, merytoryczne wspieranie radnych, utrzymywanie kontaktu ze szkołami, itp.

Lista radnych:
 1. Tomasz Antosiak
 2. Filip Biegajewski
 3. Mateusz Burczyk
 4. Michał Curyło
 5. Katarzyna Chorązka
 6. Martyna Joanna Czajka
 7. Mateusz Dampc
 8. Paweł Galiński
 9. Antoni Hoffmann
 10. Maciej Kanas
 11. Zuzanna Kozłowska
 12. Dawid Krauze
 13. Julia Kulesza
 14. Maciej Mrozek
 15. Arkadiusz Mudlaff
 16. Aleksander Nowek
 17. Wojciech Owerko
 18. Natalia Palicka
 19. Weronika Paszkowska
 20. Agata Pawlaczyk
 21. Weronika Przecichowska
 22. Piotr Rybiński
 23. Kacper Skowron
 24. Karol Sobczyk
 25. Karolina Twardowska
 26. Jakub Uciński
 27. Paulina Wika
 28. Kaja Wilk
 29. Aleksander Wons
 30. Marek Ziemian
 31. Zuzanna Żytny
Radni, którzy złożyli rezygnację:

Marcin Plata do 31.01.2017
Wiktor Szydlik do 14.09.2017
Maciej Marat do 14.10.2017
Liwia Maćkow do 25.10.2017
Paweł Stasiak do 13.12.2017