Przegląd Małych Form Teatralnych

IV Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych

W dniach 16-17 maja (zespoły przedszkolne) oraz 19 maja 2006 r. (zespoły szkolne) prezentowały się w ramach IV edycji Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie. Jego finał odbył się w 19 czerwca w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W tegorocznym konkursie udział wzięło 8 zespołów przedszkolnych oraz 5 zespołów szkolnych.

Trzyosobowe jury w składzie:
 1. Joanna Cieplińksa (reżyser - przewodnicząca jury),
 2. Andrzej Sulima Popiel,
 3. Zofia Trafalska (inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni)
oceniało zarówno artystyczny kształt przedstawienia jak i jego wymowę, która musiała być zgodna z ekologiczną tematyką przeglądu.

Jury przyznało następujące nagrody:

W KATEGORII ZESPOŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 •  I nagroda
  - Przedszkole Samorzadowe nr 48 za spektakl "Śmieci mniej - ziemi lżej" - nagroda rzeczowa w wysokości 1200 zł
 • II nagroda
  - Przedszkole Samorzadowe nr 11 za spektakl "Żyj z przyrodą w zgodzie" - nagroda rzeczowa w wyskości 1000 zł
 • dwie równorzedne III nagrody
  - Przedszkole Samorządowe nr 25 za spektakl "Eko-kapturek" - nagroda rzeczowa w wysokości 800 zł

  - Przedszkole Samorządowe nr 22 za spektakl "Eko-moda" - nagroda rzeczowa w wyskości 800 zł  

W KATEGORII ZESPOŁÓW SZKOLNYCH:


 • I nagroda
  - Szkoła Podstawowa nr 20 za spektakl "Mucha przed sądem" - nagroda rzeczowa w wysokości 1200 zł
 • II nagroda
  - Szkoła Podstawowa nr 17 za spektakl "Kochajmy Ziemię" - nagroda rzeczowa w wysokości 1000 zł
 • III nagroda
  - Szkoła Podstawowa nr 26 za spektakl "Dyzio Marzyciel" - nagroda rzeczowa w wysokości 800 zł