Plany i programy

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020

Przygotowanie Programu ochrony środowiska jest wymogiem ustawowym określonym w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Program ochrony środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020 został przyjety Uchwałą Nr III/28/14 Rady Mista Gdyni w dniu 30 grudnia 2014 r.

Program Ochrony Środowiska