Odpady

Firmy wywozowe odbierające nieczystości ciekłe

Wykaz firm wywozowych posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Gdyni na odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców (stan na dzień 6 czerwca 2017 r.):

l.p.   Nazwa firmy  Adres, telefon, fax
 1. Firma Transportowo-Usługowa
POD SKARPĄ Piotr Pospieszny
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 206
tel./fax 58 629-93-90
 2. HYDRO-FRITZ  Wiślinka, ul. Akacjowa 6
tel./fax 58 692-76-84
 3. "KOGUT" Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska
Sztum, ul. Żeromskiego 12
tel./fax 55 277-32-80
 4. Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o. Gdynia, ul. Rotterdamska 7
tel. 58 621-58-21; fax 58 621-58-23
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne "Agora" Sp. z o.o.
Kąpino, ul. Wiejska 1
tel./fax 58 672-17-23
 6. Przedsiębiorstwo Robót
Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Sportowa 8
tel. 58 660-96-22; fax 58 622-64-47
 7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rumia, ul. Dębogórska 148
tel./fax 58 671-06-23
 8. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-
Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych
HYDROKAN Sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Sztutowska 18c
tel. 58 308-79-29; fax 58 308-78-28
 9. RICHERT s.c.
H. Richert, A. Ellwart, J. Lewandowska
Żukowo, ul. Legionów 7
tel. 58 694-62-15; 695-588-128
 10. SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45
tel. 58 309-00-31; fax 58 309-49-53
 11. TRAN-SZAM s.c. Władysław Plichta, Jarosław Plichta Przodkowo, ul. Kartuska 37
tel. 501-060-714
 12. Usługi Asenizacyjne Andrzej Golla Rumia, ul. Bądkowskiego 57A
tel. 58 671-44-81
 13. Usługi Rolnicze Marek Kwidziński Koleczkowo, ul. Grzybowa 4
tel. 58 676-03-47, 606-977-987
 14. Wywóz Nieczystości Kazimierz Lemke Gdynia, ul. Wiczlińska 76D
tel. 58 624-92-99
 15. Wywóz Nieczystości Płynnych Mieczysław Mielewczyk Rumia, ul. Chełmońskiego 33
tel. 58 771-14-87
 16. Wywóz Nieczystości Płynnych Sławomir Lemke Gdynia, ul. Wiczlińska 76M
tel. 601-638-849
 17. Zakład Usług Komunalnych Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1
tel. 58 672-35-68