Nawigator uczniowski

Gdyńskie Centrum Sportu

Gdyńskie Centrum Sportu  to grupa zaangażowanych i kreatywnych pasjonatów aktywnego stylu bycia, którzy całą swoją energię wkładają w to, aby czynić sport w Gdyni coraz lepszym.

Gdyńskie Centrum Sportu zostało powołane, aby realizować jedną z najważniejszych misji każdego nowoczesnego Miasta - stwarzać warunki do rozwoju sportowej aktywności mieszkańców Gdyni.

Każdego roku wdrażają setki różnorodnych projektów pozwalających czerpać radość ze sportu tysiącom mieszkańców Gdyni. Organizują imprezy, które skupiają rzesze fanów aktywności fizycznej. Prowadzą setki darmowych zajęć rekreacyjnych, z których mogą korzystać wszyscy - bez względu na wiek czy umiejętności.

Sukcesywnie rozbudowują miejską infrastrukturę, tworząc tym samym estetyczną i funkcjonalną przestrzeń dla uprawiania sportu. Realizują projekty międzynarodowe, które umożliwiają wymianę doświadczeń z największymi europejskimi krajami. Nieustannie popularyzują sportowe oblicze Gdyni - w Polsce i na świecie...
Konsekwentnie rozwijają marzenie o uczynieniu naszego Miasta miejscem, w którym piękna idea sportu funkcjonuje zarówno na okazałych arenach, jak i tuż obok nas, w przestrzeni miejskiej.... to działa!"


GS