W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Lista podmiotów ubiegających się

Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych w latach 2017 - 2018

Na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na:
 
prowadzeniu Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych w latach 2017 - 2018
 
ogłoszony Zarządzeniem nr 6217/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 roku wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 
1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni    – wnioskowana kwota dotacji 17 500 zł

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 sierpnia 2017 roku.