Lista podmiotów ubiegających się

Oferenci Placówki Wsparcia Dziennego

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6210/17/VII/R z dnia 23 maja  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie dzielnicy Gdynia Dąbrowa
 
1. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, 81-074 Gdynia  ul. Modrzewiowa 4C/8   z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 186 664,00 zł na okres od 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r. dla placówki zlokalizowanej przy ul. Opata Hackiego 17.

2.Stowarzyszenie „180 Stopni”, 80-538 Gdańsk ul. Wolności 51/8  z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 115 000,00 zł na okres od 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r. dla placówki zlokalizowanej w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73.