W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.
Konkurs

Zapraszamy ptaki do Gdyni - zasady konkursu

Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni" organizujemy w odpowiedzi na liczne sygnały gdynian, który zauważyli, że ptakom żyje się ciężko w miastach i mało jest dla nich odpowiednich miejsc na budowę gniazd. Dlatego chcemy podarować gdyńskim ptakom budki lęgowe i karmniki. Liczymy, że wśród mieszkańców Gdyni znajdzie się wielu miłośników ptaków

Cele konkursu
· lepsze poznanie pokroju i zwyczajów ptaków żyjących w mieście i jego okolicach;
· sprowokowanie dzieci i młodzieży do wysiłku i pracy na rzecz zwierząt oczekujących pomocy ze strony człowieka;
· włączenie ludzi młodych w działania na rzecz ochrony środowiska w pojęciu globalnym ( ochrona i pomoc ptakom ) i regionalnym ( pomoc gatunkom zamieszkującym miasto ).

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników ptaków głównie jednak do uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy współudziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP i Ligi Ochrony Przyrody LOP.

Zasady uczestnictwa w konkursie
Konkurs obejmuje dwie kategorie: karmniki i budki lęgowe

karmnik
· powinien być wykonany z surowego drewna;
· konstrukcja - całkowicie dowolna przy uwzględnieniu, że musi posiadać daszek krawędzią wychodzący poza podstawę karmnika;
· podstawa karmnika musi być zabezpieczona z każdej strony listwą zapobiegającą przed wypadaniem karmy. 

budka lęgowa
· prosimy o przestrzeganie podanych w tabeli wymiarów ze szczególnym uwzględnieniem głębokości budki (nie może być ona mniejsza od podanej) i średnicy otworu wlotowego.
· konstrukcja budki powinna być zgodna z przedstawioną na rysunku. Dopuszczalne są też inne konstrukcje, jednak ze względu na bezpieczeństwo ptaków, należy przestrzegać parametrów podanych w tabeli.

Podstawowe wymiary budek lęgowych w centymetrach.
( bez doliczenia grubości materiału )Gatunek
ptaka


Ścianka przednia
część zewnętrznaŚcianka tylna


Dno


Szerokość ścianki bocznej

Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego od dna

Średnica otworu wlotowego
Wysokość Szerokość
a)
Wysokość Szerokość
a)
Długość
b)
Szerokość

szpak 38 13 40 13 13 13 13 26 4,7
pleszka 38 13 40 13 13 13 13 26 3,3
bogatka kowalik wróbel
mazurek
28 11 30 11 11 11 11 21 3,3
modraszka 28 11 30 11 11 11 11 21 2,7
a) należy dodać 2 grubości deski użytej do budowy

b) należy dodać 1 grubość deski użytej do budowy

Daszek powinien być co najmniej 3 cm dłuższy od całkowitej długości budki i co najmniej 2 cm szerszy od jej całkowitej szerokości

Poza podanymi wymiarami, budka powinna posiadać następujące cechy:

· powinna być trudna do splądrowania przez drapieżnika. Bezpieczeństwo pod tym względem zapewnia duża odległość między dnem budki a wejściem do niej oraz przedłużony dodatkowym klockiem korytarz wejściowy - wówczas kot lub kuna nie może dosięgnąć gniazda łapą.
· powinna być zrobiona z surowego, nieheblowanego drewna, które zapewnia odpowiedni dla rozwoju piskląt mikroklimat. Warto również przybić kilka małych listewek lub naciąć płytkie, poziome wyżłobienia, aby ułatwić ptakom chodzenie po ścianach wewnątrz budki.
· powinna być sucha i nieprzemakalna. Nie może mieć szpar, dziur po sękach ani nie może być zagrzybiona. Nie należy jej impregnować ani malować. Wystarczy szczelnie przybity, pochyły daszek, szerszy od samej budki, z którego woda nie spływa na ścianki.
· deski powinny być wystarczająco grube /1,5 - 2,5 cm/, budka musi izolować od zbyt niskich i zbyt wysokich temperatur, dlatego nie może być zrobiona z cienkich deseczek lub sklejki. Doskonale nadaje się tarcica.
· nie może zwracać na siebie uwagi, więc nie powinna być ani ozdobna ani kolorowa.
· musi dać się otworzyć i powtórnie zamknąć, żeby przez usunięcie starego gniazda i oczyszczenie można było przedłużyć jej użyteczność na następne sezony.
· musi mieć odpowiednie zawieszenia. Trzeba ją solidnie przymocować do pionowej listwy mocującej, w której powinny być dwa otwory na gwoździe, jeden kilka centymetrów ponad daszkiem, drugi kilka centymetrów poniżej dna.

Budki lęgowe wykonane ze sklejki, bądź pomalowane farbami olejnymi nie będą przyjmowane do konkursu.

Kryteria oceny

- zgodność z podanymi zaleceniami (wymiary, materiał)
- oryginalność projektu przy zachowaniu podstawowych warunków
- solidność wykonania


Nagrody

· Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: budka lęgowa i karmnik. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne.
. Przyznane zostaną również nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie wykonają i złożą najwięcej budek lęgowych i karmników spełniających warunki konkursu.
. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.

Po zakończeniu konkursu

- budki lęgowe i karmniki zostaną rozdane instytucjom, szkołom, osobom fizycznym, które wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie;
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdyni zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy otrzymają budki o wykonanie i dostarczenie do Wydziału Ochrony Środowiska zdjęć fotograficznych, zawieszonych budek lęgowych i karmników. Szczególnie mile widziane będą te z lokatorami.
- Zdjęcia posłużą do zorganizowania wystawy, a najciekawsze z nich zostaną uhonorowane upominkami.